Mẫu Biên bản đấu giá tài sản và hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo

Biên bản đấu giá tài sản được lập khi mở cuộc bán đấu giá tài sản, trong đó ghi lại nội dung, diễn biến, thành phần tham dự... của cuộc đấu giá. Dưới đây là mẫu Biên bản đấu giá tài sản mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTP.

1. Biên bản đấu giá tài sản gồm nội dung nào?

Biên bản đấu giá tài sản là văn bản được lập ra khi Trung tâm dịch vụ tổ chức đấu giá tài sản. Biên bản này ghi chép lại nội dung, các sự kiện theo thời gian được diễn ra trong buổi bán đấu giá. Đồng thời, Biên bản đấu giá tài sản cũng có giá trị chứng minh trong việc có sự tham gia của các chủ thể, người mua được tài sản...

Hiện nay, Biên bản đấu giá tài sản được sử dụng theo mẫu được ban hành tại Thông tư 06/2017 gồm các nội dung:

- Căn cứ lập Biên bản;

- Thành phần tham dự;

- Diễn biến cụ thể của cuộc đấu giá;

- Thời gian kết thúc cuộc đấu giá;

- Chữ ký của các bên đấu giá tài sản.

bien ban dau gia tai san
Mẫu Biên bản đấu giá tài sản và hướng dẫn chi tiết cách lập (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Biên bản đấu giá tài sản chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số.................ngày…...../...../…..giữa..................và............

Hôm nay, vào hồi ...... giờ..... phút ngày.........tháng........năm........., tại............, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố.........(hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản......./Hội đồng bán đấu giá tài sản ....) tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

- Tài sản bán đấu giá:.................................................

- Giá khởi điểm của tài sản: .......................................

I. Thành phần tham dự:

* Khách mời chứng kiến việc bán đấu giá tài sản (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác):

1. ...............................................................................

2. ...............................................................................

3. ................................................................................

4. ...............................................................................

....................................................................................

* Đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên)

....................................................................................

...................................................................................

* Người tham gia đấu giá (Họ và tên, số CMND, địa chỉ liên lạc, nếu nhiều

người thì có danh sách kèm theo):

1. .................................................................................

2. .................................................................................

3. .................................................................................

4. ...................................................................................

5. .....................................................................................

II. Diễn biến cụ thể của cuộc bán đấu giá:

.....................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Sau.......... lần trả giá, người trả giá cao nhất là Ông/Bà....................., địa chỉ............

Số CMND:…………........................ngày cấp...........................nơi cấp............

với giá đã trả là................................................đồng

(viết bằng chữ :........................................................)

Cuộc bán đấu giá kết thúc vào lúc ...........giờ cùng ngày. Các bên cùng thống nhất ký tên.

Đại diện người
tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người có tài sản đấu giá
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người trúng đấu giá
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đấu giá viên
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Hướng dẫn viết Biên bản đấu giá tài sản và lưu ý quan trọng khi soạn thảo

Biên bản đấu giá tài sản thường được lập trực tiếp tại buổi tổ chức đấu giá, do đó đòi hỏi người lập Biên bản cần viết một cách trung thực, đầy đủ nội dung. Cụ thể:

- Ở phần đầu Biên bản:

+ Ghi đúng thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, tên tổ chức đấu giá, tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản.

+ Thành phần tham dự ghi chính xác, đầy đủ những người tham dự cuộc đấu giá, trong đó thể hiện rõ các thông tin: Họ tên, chức vụ, nơi công tác của các khách mời; họ tên, số Thẻ đấu giá viên; họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, địa chỉ liên lạc... của người tham gia đấu giá.

- Phần nội dung: Ghi lại chi tiết diễn biến của cuộc đấu giá, trước cần tóm tắt sơ lược quá trình diễn ra buổi đấu giá, đồng thời mô tả sơ lược tài sản bán đấu giá và công bố giá khởi điểm, nêu rõ số tiền mà những người tham dự đấu giá đã nộp trước.

Ngoài ra, người lập Biên bản cũng cần điền đầy đủ, chính xác diễn biến của các vòng đấu giá theo đúng trình tự đã xảy ra kèm theo thông tin của người trúng đấu giá như họ và tên, địa chỉ liên hệ, giá trả,….

- Cuối cùng, các bên cùng thống nhất ký tên vào Biên bản.

Trong đó lưu ý:

- Biên bản phải được đóng dấu giáp lai của tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá tài sản.

- Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản đấu giá phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.

Trên đây là mẫu Biên bản đấu giá tài sản. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư mới nhất và cách điền

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư mới nhất và cách điền

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư mới nhất và cách điền

Việc quản lý vận hành nhà chung cư là một trong các vấn đề nhận được nhiều quan tâm để đảm bảo nhà chung cư hoạt động tốt nhất. Do đó, khi tìm kiếm bên cung cấp dịch vụ quản lý chung cư, các nhà đầu tư phải ký Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành chung cư.