Mẫu bài thu hoạch về di chúc của Bác mới nhất năm 2024

Một trong những tài sản tinh thần vô cùng quý giá của Bác (Chủ tịch Hồ Chí Minh) là những tư tưởng của Bác qua bản di chúc mà Bác đã để lại cho Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, những bài thu hoạch về di chúc của Bác luôn nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn đọc. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu bài thu hoạch này.

1. Bài thu hoạch về di chúc của Bác là gì?

Bài thu hoạch về di chúc của Bác là một bài viết tự tổng kết lại những tư tưởng, định hướng lớn của Bác để lại dành cho toàn Đảng, toàn dân.

Từ trong các cuộc thi của học sinh, sinh viên cũng có thể viết bài thu hoạch về di chúc của Bác, để qua đó học sinh, sinh viên hiểu được con người vĩ đại của Bác luôn một lòng quan tâm, lo lắng cho đất nước cho nhân dân cũng như nhận thức được những việc mình phải làm để phát triển bản thân theo lời dặn của Bác , góp phần xây dựng đất nước.

Đến những người cán bộ, đảng viên cũng có thể viết bài thu hoạch về di chúc của Bác để thấm nhuần những tư tưởng lớn và định hướng tương lai xây dựng đảng và phát triển kinh tế đất nước. Những lời căn dặn của Bác là những việc cần phải thực hiện để xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh như Bác đã viết trong lời cuối cùng bản di chúc.

Bài thu hoạch về di chúc của Bác

Bài thu hoạch về di chúc của Bác luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn đọc (Ảnh minh họa)

2. Mẫu bài thu hoạch về di chúc của Bác

Trước khi qua đời, Bác - người cha già kính yêu của dân tộc ta đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản di chúc vô cùng quý báu. Di chúc của Bác được công bố chính thức vào tháng 09/1969 và được mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội coi bản di chúc đó là một tài sản vô giá của dân tộc.

Có thể tóm tắt nội dung trong bản di chúc của Bác như sau:

 • Nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ: nhất định thắng lợi dù cho cuộc kháng chiến đó còn có thể kéo dài, đồng bào ta có thể hy sinh nhiều người nhiều của, dù khó khăn đến mấy,.... Nhưng tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đó là điều chắc chắn.Ý định của Bác sau ngày chiến thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ: đi khắp hai miền nam bắc

 • Vấn đề phải có kế hoạch chu đáo, chủ động, khắc phục hậu quả chiến tranh, tình thương và trách nhiệm con người và các tầng lớp xã hội.

 • Nói về Đảng: Nhờ có đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ nhân dân mà đã có được nhiều thắng lợi.

 • Nói về sức mạnh của đoàn kết, cần phải giữ gìn truyền thống đó.

 • Đảng ta là một đảng cầm quyền, cách xây dựng Đảng đoàn kết thống nhất và đạo đức cách mạng của một người đảng viên

 • Nói về đoàn viên và thanh niên ta, xây dựng lực lượng cách mạng cho đời sau

 • Nói về nhân dân lao động, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

 • Về phong trào cộng sản thế giới

 • Về việc riêng: quan niệm về cuộc sống và cái chết, với việc ứng xử với chính thi hài của Bác, vấn đề văn hóa đối với người đã khuất.

 • Lời chào của Bác dành đến tất cả mọi tầng lớp trong xã hội và mong muốn cuối cùng của Bác: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

Những nội dung quan trọng ấy là hết sức căn bản thể hiện tinh thần nhân văn và sự phát triển liên quan đến số phận và sự nghiệp của Đảng và mỗi người Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết di chúc trong bối cảnh đất nước vẫn đang kháng chiến chống Mỹ. Trong tình hình đó, bạn bè gần xa trên thế giới đều lo lắng cho Việt Nam, có người không tin Việt Nam sẽ có thể giành thắng lợi với Mỹ trong một cuộc chiến không cân sức.

Nhưng trong di chúc của Bác đã khẳng định một điều chắc chắn : Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài đồng bào ta có thể hy sinh nhiều của, nhiều người; dù khó khăn gian khổ đến mấy,...... nhất định hoàn toàn thắng lợi, đó là một điều chắc chắn.” Và gần 6 năm sau đó, nhân dân ta đã thực hiện được trọn vẹn lời tiên tri của Bác về cuộc kháng chiến chống Mỹ nhất định thắng lợi.

Tiếp đó, Bác nhấn mạnh vào vai trò, vị trí và tính tiên phong của Đảng cầm quyền,  một chính đảng cần phải lấy đạo đức cách mạng làm nền tảng, phải giữ gìn Đảng trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo và cũng là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân.

Bác chính là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Người luôn giữ vững tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định về tư cách của Đảng cầm quyền, trong đó nền tảng là đạo đức của đảng viên.

Và trong Di chúc của Người cũng vẫn nhấn mạnh những vấn đề cơ bản, quyết định đến sự tồn vong của Đảng cầm quyền, đó là: Đoàn kết, tự phê bình và phê bình, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.Bác đặc biệt nhấn mạnh “Đoàn kết” là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Chính vì vậy, điều đó cần phải được giữ gìn và phát huy.

Không những nói về Đảng, Bác cũng không quên nhắc đến một thành phần tương lai không thể thiếu trong đội ngũ của Đảng đó là đoàn viên, thanh niên. Bác nhắc nhở Đảng phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ tương lai này để là hậu phương vững chắc cho Đảng và toàn dân.

Thế hệ trẻ Việt Nam cần phải rèn luyện những tố chất trung thành, nhiệt tình, hăng hái, tinh thông nghiệp vụ, quan hệ mật thiết với nhân dân và quyết tâm cao, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, của dân tộc, đó chính là “những người thừa kế xây dựng CNXH vừa hồng, vừa chuyên”.

Bác hiểu được những vất vả, những khổ đau mà nhân dân ta đã phải trải qua bao đời từ phong kiến đến khi chiến tranh, nhưng vẫn có bản chất tốt đẹp:anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù; khi có Đảng, thì một lòng tin theo và trung thành với Đảng. Vì vậy, Bác căn dặn trách nhiệm của Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế - văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần lẫn vật chất cho nhân dân.

Không những mong muốn Đảng ta có trách nhiệm với nhân dân Việt Nam, Bác còn mong rằng Đảng ra sẽ ra sức hoạt động và góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin.

Suốt một đời, Bác đã phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân hết lòng, hết sức. Bác chẳng mong muốn gì từ Tổ quốc, từ nhân dân đối với mình phải thế nào. Mà đơn giản chỉ mong khi Bác qua đời, mọi người đừng làm điếu phúng linh đình để tránh mất tiền bạc của nhân dân. Đi đến hết cuộc đời đến khi không còn sức lực phục vụ tổ quốc thì Bác vẫn lo nghĩ cho mọi người mà không mong cầu một chút lợi ích gì cho bản thân.

Lời cuối cùng trong bản di chúc của Bác đó là một mong muốn đi xuyên suốt cuộc đời cách mạng của Bác: Toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới

Vì vậy, để học tập và tiếp thu theo lời căn dặn của Bác, mỗi đảng viên cần phải:

 • Thực hiện đúng lời căn dặn của Bác: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” trong khi làm việc . Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức dân chủ, kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì dân phục vụ.

 • Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thể làm việc, thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng.

Xuyên suốt bản di chúc của Bác là những căn dặn về vấn đề của Đảng, quan tâm yêu thương đến toàn dân, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh. Bản di chúc thể hiện những tư tưởng sâu sắc của Bác có sức lay động đến trái tim hàng triệu con người Việt Nam, thôi thức toàn Đảng toàn dân đấu tranh cho tự do, hòa bình, công lý và hạnh phúc của con người. Đó là lý do vì sao bản di chúc được toàn dân coi đó là một tài sản vô giá.

3. Nội dung cần có trong bài thu hoạch về di chúc của Bác

Trong bài thu hoạch về di chúc của Bác cần có những nội dung cơ bản sau đây để bạn dựa vào đó sẽ viết được một bài thu hoạch đầy đủ đúng trọng tâm nhất.

3.1 Lời mở đầu

Giới thiệu về Bác Hồ và bản Di chúc của Bác. Lý do tại sao lại chọn chọn di chúc của Bác để viết bài.

3.2 Nội dung chính cần có

3.2.1 Nội dung bản di chúc của Bác

Tóm tắt, tổng kết ngắn gọn những vấn đề nào đã được Bác nhắc đến trong di chúc.

3.2.2 Giá trị bản di chúc chúc của Bác

 • Từng nội dung được Bác nhắc đến trong di chúc đã để lại những giá trị gì?

 • Những giá trị đó được mọi người thực hiện, xây dựng, phát triển như thế nào?

 • Qua những vấn đề Bác quan tâm, nhắc nhở thì cảm nhận gì về con người của Bác?

bài thu hoạch về di chúc của BácNội dung cần có trong bài thu hoạch về di chúc của Bác (Ảnh minh họa)

3.2.3 Liên hệ bản thân

Liên hệ bản thân là một người đảng viên/một thanh niên đã làm gì theo lời dặn dò của Bác trong bản di chúc

3.3 Kết luận

Nêu cảm nghĩ, suy nghĩ về những gì Bác đã dặn dò cho toàn thể mọi người trong toàn xã hội.

Trên đây là một bài thu hoạch về di chúc của Bác mới nhất năm 2023 cho bạn tham khảo. Mong rằng với những thông tin chúng tôi đã chia sẻ ở trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn sẽ làm được một bài thu hoạch hay nhất. Mọi vấn đề vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu yêu cầu điều tra 2024 và những nội dung cần có

Mẫu yêu cầu điều tra 2024 và những nội dung cần có

Mẫu yêu cầu điều tra 2024 và những nội dung cần có

Mẫu yêu cầu điều tra là một tài liệu quan trọng hỗ trợ cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, truy tố và xử lý các vụ án. Mẫu yêu cầu điều tra cần được soạn thảo và xử lý một cách nghiêm túc, chính xác để đảm bảo sự thật và tính pháp lý của thông tin, bằng chứng được cung cấp. Nội dung bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mẫu chuẩn xác nhất.

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2024

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2024

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2024

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2023 là một văn bản được các tổ chức đảng sử dụng trường hợp đảng viên vi phạm chính sách dân số. Nội dung bài viết dưới đây sẽ cung cấp bản mẫu của quyết định này và những thông tin liên quan.

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những văn bản quan trọng trong quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Đây là một mẫu văn bản chính thức được các cơ quan đấu thầu và chủ đầu tư sử dụng để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Vậy mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được viết như thế nào? Mời bạn tìm hiểu nội dung bài viết này.