Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch chuẩn, mới nhất [2023]

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ và công trình tập trung hiện nay được ban hành tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch mới nhất

1.1 Đơn dành cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi:...................

Chủ đầu tư:................

- Người đại diện: Chức vụ:...........................

- Địa chỉ liên hệ:..................................

- Số nhà:.......... Đường .............Phường (xã).....................

- Tỉnh, thành phố:........................................................

- Số điện thoại:..............................................................

Vị trí, quy mô xây dựng công trình:...............................

- Phường (xã) ................Quận (huyện).........................

- Tỉnh, thành phố:...................................................

- Phạm vi ranh giới:..................................................

- Quy mô, diện tích:........................................... (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất:..........................................

Nội dung đầu tư:........................................................

- Chức năng công trình:.........................................

- Mật độ xây dựng: .....................................%

- Chiều cao công trình: .................................m.

- Số tầng:...........................................................

- Hệ số sử dụng đất:.......................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn:.......................... m2.

Tổng mức đầu tư dự kiến:...............................

Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......., ngày...tháng...năm

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2 Đơn dành cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

_________

Kính gửi: ............................................

1. Chủ đầu tư: ....................................

- Người đại diện: ................Chức vụ: .....................

- Địa chỉ liên hệ: ...................................................

- Số nhà:........ Đường ........ Phường (xã) .............

- Tỉnh, thành phố: ................................................

- Số điện thoại: .....................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: .....................

- Phường (xã) .............Quận (huyện) ..........

- Tỉnh, thành phố: ........................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư:..............................

- Quy mô, diện tích:................................. (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất.................................

3. Nội dung đầu tư: ........................................

- Chức năng dự kiến: ......................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:..........................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:...........................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

............, ngày...tháng...năm...

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép quy hoạch thế nào?

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch chuẩn, mới nhất (Ảnh minh họa)

Theo Điều 34 Nghị định 44/2015/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

Về trình tự, thủ tục cấp giấy phép, tại Điều 33 Nghị định 44 hướng dẫn như sau:

Bước 01: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.

Bước 02: Giải quyết hồ sơ

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, Quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp:

- Xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan;

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch.

* Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.

Bước 03: Cấp Giấy phép

Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp.

3. Nội dung của Giấy phép quy hoạch gồm những gì?

- Đối với giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng tập trung, nội dung gồm:

  • Chủ đầu tư.
  • Phạm vi, ranh giới, quy mô đất đai, dân số khu vực lập quy hoạch xây dựng.
  • Các chỉ tiêu sử dụng đất về nhà ở, dịch vụ thương mại; công trình hạ tầng xã hội, cây xanh, giao thông; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng cho toàn khu vực quy hoạch; các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường; các yêu cầu về chỉ tiêu và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở đầu tư lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
  • Thời hạn của giấy phép quy hoạch.

- Đối với Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ, nội dung gồm:

  • Chủ đầu tư.
  • Phạm vi, ranh giới, diện tích đất khu vực lập quay hoạch xây dựng;
  • Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng về tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng đối với khu đất; các yêu cầu về kiến trúc công trình, môi trường; các yêu cầu về chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác làm cơ sở chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Thời hạn của giấy phép quy hoạch.

Trên đây là mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.