BHYT học sinh sinh viên

Lọc bài viết theo:

Học sinh, sinh viên TP. HCM được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT 13/09/2021

Đây là nội dung tại Hướng dẫn liên tịch 3029/HDLS/BHXH-GDĐT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 12/8/2021 về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.

Huy động hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh năm 2021-2022 09/08/2021

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 2396/BHXH-TST ngày 06/8/2021 về việc thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm 2021 – 2022.

Hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh hộ cận nghèo sống tại huyện nghèo 18/12/2020

Mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho học sinh, sinh viên được Bộ Quốc phòng hướng dẫn tại Thông tư số 143/2020/TT-BQP ban hành ngày 08/12/2020.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên mới nhất hiện nay 25/10/2020

100% học sinh, sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là mục tiêu đặt ra hàng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Năm học này, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên là bao nhiêu?

Chậm nhất 31/12/2019 phải nộp tiền mua BHYT năm học 2019-2020 18/11/2019

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020.

100% học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 phải tham gia BHYT 23/07/2019

Đây là yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn 2619/BHXH-BT về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020.

Có bắt buộc phải mua BHYT cho con theo trường? 17/12/2018

Hiện nay nhiều phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện ở bên ngoài cho con. Khi đó có bắt buộc phải mua BHYT cho con theo trường nữa không?