BHXH tự nguyện

Lọc bài viết theo:

6 cách đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu 12/09/2018

Đa phần người lao động đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, có 6 cách đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu.

5 điều cần biết trước khi mua BHXH tự nguyện 2018 11/09/2018

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Mua BHXH tự nguyện là nhu cầu chung của nhiều người lao động nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về quy định liên quan đến loại hình bảo hiểm này.