bảo lãnh

Lọc bài viết theo:

Bão lãnh vay vốn là gì? Có được miễn nghĩa vụ bảo lãnh không? 17/06/2022

Khi vay vốn ngân hàng, người vay ngoài việc tự mình đứng ra vay thì còn có thể sử dụng hình thức bảo lãnh vay vốn. Vậy nên hiểu hình thức này thế nào?

Mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam 20/06/2019

Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ban hành kèm Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

Điều kiện bảo lãnh tại ngoại cho bị can 01/06/2018

Khi bị khởi tố hoặc truy tố trong một vụ án hình sự, bị can hoặc bị cáo sẽ bị tạm giam đến khi có phán quyết của Tóa án. Trường hợp không muốn bị giam giữ, có 02 biện pháp giúp bị can, bị cáo được tại ngoại đó là “bảo lãnh” và “nộp tiền để tại ngoại”.