Hướng dẫn tra bảo hiểm y tế miễn phí theo 4 cách đơn giản

Biết cách tra bảo hiểm y tế, bạn có thể dễ dàng biết được các thông tin về liên quan đến quyền lợi bảo hiểm của mình như: Mức hưởng bảo hiểm y tế, thời hạn sử dụng, thời điểm được hưởng chính sách 5 năm liên tục,… Sau đây là những hướng dẫn chi tiết.


1. Tra cứu bảo hiểm y tế để làm gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với một số đối tượng nhất định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp thẻ để xuất trình khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hưởng tỷ lệ thanh toán bảo hiểm tương ứng với đối tượng tham gia.

Để biết đầy đủ và chính xác các thông tin bảo hiểm y tế của mình, bạn đọc cần nắm được cách tra bảo hiểm y tế.

Thông qua việc tra cứu bảo hiểm y tế, người dân sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cung cấp các thông tin bảo hiểm miễn phí bao gồm:

- Quá trình tham gia bảo hiểm y tế.

- Hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

- Mã số thẻ bảo hiểm y tế.

- Mức hưởng bảo hiểm y tế.

- Thông tin về lịch sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…


2. 4 cách tra bảo hiểm y tế miễn phí

Cách 1. Tra cứu bảo hiểm y tế trên thẻ giấy

Thẻ bảo hiểm y tế giấy mà người dân đang sử dụng có hai mẫu. Mẫu cũ cấp trước ngày 01/4/2021 và mẫu mới nhất cấp từ 01/4/2021. Cả hai mẫu này đều được chấp nhận khi đi khám, chữa bệnh.

- Mẫu thẻ BHYT cũ cấp theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH.

- Mẫu thẻ BHYT mới cấp theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH.

Thông qua thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân có thể tra cứu được các thông tin liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm:

- Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh và giới tính, địa chỉ.

- Mã số thẻ bảo hiểm y tế và Mã ký tự thể hiện mức hưởng.

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

- Thời điểm bắt đầu có giá trị hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế

- Thời điểm đủ 5 năm liên tục

- Thông tin nơi cấp, đổi thẻ BHYT

2.1.1. Tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế

tra mã số bảo hiểm y tế

Với thẻ BHYT theo mẫu mới: Mã thẻ BHYT được in trên mặt trước của thẻ với 10 chữ số tự nhiên. Đây cũng chính là mã số BHXH của chủ thẻ.

Với thẻ BHYT mẫu cũ: Mã thẻ BHYT được in trên mặt trước của thẻ với 15 ký tự bao gồm cả chữ và số, chia thành 04 ô, trong đó 10 số cuối là mã số BHXH của chủ thẻ.

2.1.2. Tra cứu mức hưởng bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế giấy không ghi nhận cụ thể mức hưởng BHYT mà ghi nhận theo mã mức hưởng. Nhìn vào mã mức mưởng BHYT, người bệnh có thể biết mình được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%, 95% hay 80%. Cụ thể:

- Đối với thẻ BHYT theo mẫu mới: Mã mức hưởng BHYT được ghi nhận ở góc bên phải của thẻ và được ký hiệu từ 1 đến 5.
tra mức hưởng thẻ BHYT
- Đối với thẻ BHYT theo mẫu cũ: Mã mức hưởng BHYT được thể hiện trong mã thẻ bảo hiểm y tế và nằm ở ô thứ 2. Mã mức hưởng được ký hiệu từ 1 đến 5.
tra mức hưởng thẻ BHYT mẫu cũ

Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH, mỗi mã số sẽ cho biết mức hưởng BHYT của người tham gia như sau:

- Ký hiệu số 1: Được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT) và dịch vụ kỹ thuật (DVKT); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Ký hiệu số 2: Được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Ký hiệu số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

- Ký hiệu số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

- Ký hiệu số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

2.1.3. Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

tra cứu giá trị thẻ BHYT giấy

Nhìn trên thẻ BHYT giấy, người tham gia có thể biết ngay thời điểm thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng là từ ngày nào.

Hiện tại thẻ BHYT giấy không còn ghi thời hạn sử dụng của thẻ BHYT nên bạn không thể biết chính xác khi nào thẻ hết hạn.

Cách 2. Tra bảo hiểm y tế trên VssID

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số thuộc quản lý của BHXH Việt Nam. Thông qua ứng dụng VssID, người tham gia BHYT có thể tra cứu được các thông tin BHYT hữu ích sau:

  • Mã thẻ bảo hiểm y tế.
  • Thẻ bảo hiểm y tế điện tử.
  • Quá trình tham gia BHYT.
  • Lịch sử khám chữa bệnh BHYT.
  • Tra cứu tổ chức dịch vụ thu BHYT.
  • Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh hưởng BHYT.

Sau đây là nội dung hướng dẫn các bước tra bảo hiểm y tế trên VssID:

2.2.1. Tra cứu thẻ bảo hiểm y tế

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Tại giao diện “Quản lý cá nhân” >> Chọn “THẺ BHYT”.

Bước 3: Xem kết quả tra cứu >> Bấm Hình ảnh thẻ để xem thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tại đây, người dùng có thể xem tiết toàn bộ thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, ứng dụng VssID còn cung cấp thêm tính năng:

- Sử dụng thẻ: Cung cấp mã QR code chứa thông tin thẻ BHYT. Người bệnh khi đi khám chữa BHYT có thể xuất trình mã này thay cho thẻ BHYT giấy.

- Hình ảnh thẻ: Cung cấp hình thẻ BHYT điện tử trên VssID dùng thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tra bảo hiểm y tế trên VssID

2.2.2. Tra cứu mức hưởng bảo hiểm y tế

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Tại giao diện “Quản lý cá nhân” >> Chọn “THẺ BHYT”.

Bước 3: Xem thông tin về mức hưởng BHYT bên dưới.

Tra mức hưởng bảo hiểm y tế trên VssID

2.2.3. Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Sau đây là cách tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên ứng dụng VssID:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Tại giao diện “Quản lý cá nhân” >> Chọn “THẺ BHYT”.

Bước 3: Xem thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

Tra giá trị bảo hiểm y tế trên VssID

2.2.4. Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm y tế

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Tại giao diện “Quản lý cá nhân” >> Chọn “QUÁ TRÌNH THAM GIA”.

Bước 3: Chọn “BHYT” và xem quá trình đóng bảo hiểm y tế.

Hệ thống tự động hiển thị kết quả tra cứu bao gồm:

- Tổng thời gian tham gia BHYT.

- Các giai đoạn đóng BHYT tại mỗi đơn vị sử dụng lao động và mức tiền lương đóng BHYT của mỗi giai đoạn.

Tra quá trình đóng bảo hiểm y tế trên VssID

2.2.5. Tra cứu sổ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tại ứng dụng VssID, người dùng có thể tra cứu sổ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua tiện ích “Sổ khám chữa bệnh”.

Tra sổ khám bảo hiểm y tế trên VssID

Chi tiết các bước tra cứu như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID.

Bước 2: Tại giao diện “Quản lý cá nhân” >> Chọn “SỔ KHÁM CHỮA BỆNH”.

Bước 3: Chọn thời gian và xem kết quả.

Thông tin về lịch sử khám chữa bệnh BHYT và các loại giấy tờ được cấp theo Thông tư 56/2017/TT-BYT sẽ được thống kê và liệt kê chi tiết hằng năm.

Lịch sử khám chữa bệnh hàng năm cho biết các thông tin chi tiết về ngày vào, ngày ra; tên bệnh; chi phí điều trị; danh mục thuốc, dịch vụ y tế đã sử dụng có kèm phí của từng thuốc, dịch vụ.

>> Gọi ngay tổng đài 19006192 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết cách tra cứu bảo hiểm y tế.

Cách 3. Tra bảo hiểm y tế trên Website của BHXH Việt Nam

Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hỗ trợ người dân tra cứu thông tin bảo hiểm y tế hoàn toàn miễn phí với các tiện ích tra cứ bao gồm: Tra cứu mã thẻ BHYT, tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT, tra cứu mức hưởng,…

2.3.1. Tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế

Hiện nay, mã thẻ bảo hiểm y tế cũng chính là mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia. Do đó bạn có thể tra cứu mã thẻ BHYT của mình thông qua việc tra cứu mã số BHXH.

Chi tiết các bước tra mã thẻ bảo hiểm y tế trên Website BHXH Việt Nam như sau:

Tra bảo hiểm y tế trên Website của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Webiste: https://baohiemxahoi.gov.vn >> Chọn “Tra cứu trực tuyến”.

Bước 2: Chọn Tra cứu mã số BHXH và nhập đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu:

Hướng dẫn nhập thông tin:

- Tỉnh/TP là nơi thường trú của bạn

- CCCD/CNND/Hộ Chiếu: Nhập dãy 12 số CMND/CCCD/Mã định danh

- Họ tên: Nhập đầy đủ họ và tên có dấu hoặc không dấu

Bước 3: Tích chọn ô “Tôi không phải người máy” >> “Tra cứu”

Bước 4: Nhận kết quả tra cứu.

Mã số BHXH được hệ thống trả kết quả chính là mã thẻ BHYT của người tham gia.

2.3.2. Tra cứu mức hưởng bảo hiểm y tế

Bước 1: Truy cập vào Webiste: https://baohiemxahoi.gov.vn >> Chọn “Tra cứu trực tuyến”.

Bước 2: Chọn “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT” và điền các thông tin mà hệ thống yêu cầu.

Bước 3: Tích chọn ô “Tôi không phải người máy” >> “Tra cứu”.

Bước 4: Xem mức hưởng bảo hiểm y tế tại phần nội dung Quyền lợi bên dưới.

Tra mức hưởng bảo hiểm y tế trên Website của BHXH Việt Nam

2.3.3. Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Bước 1: Truy cập vào Webiste: https://baohiemxahoi.gov.vn >> Chọn “Tra cứu trực tuyến”.

Bước 2: Chọn “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT” và điền các thông tin mà hệ thống yêu cầu.

Bước 3: Tích chọn ô “Tôi không phải người máy” >> “Tra cứu”

Bước 4: Xem hạn thẻ tại mục Thông báo bên dưới.

Tra giá trị bảo hiểm y tế trên Website của BHXH Việt Nam

Giá trị sử dụng hay hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho biết thời gian mà thẻ BHYT cá nhân có thể được sử dụng để hưởng chế độ BHYT. Để quyền lợi BHYT được liên tục, cá nhân phải đi gia hạn thẻ BHYT khi gần hết hạn.

Cách 4. Tra cứu bảo hiểm y tế tại tổng đài 1900.9068

Ngoài các cách nêu trên, người dân còn có thể tra cứu bảo hiểm y tế thông qua số hotline của BHXH Việt Nam 1900.9068. Tổng đài này sẽ trợ bạn tra cứu và giải đáp trực tuyến về các quyền lợi đóng và hưởng bảo hiểm y tế cho người dân, tổ chức.

Ngoài ra, nếu số điện thoại trên bị lỗi, bạn có thể liên hệ đến số 024 37899999 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

Để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, người dân cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân cho tư vấn viên như: Họ và tên, mã số BHXH, số CMND/CCCD... Sau đó, tư vấn viên sẽ hỗ trợ bạn tra cứu trên hệ thống và thông báo lại kết quả tra cứu sau ít phút.


3. Một số lỗi thường gặp khi tra bảo hiểm y tế

Việc tra bảo hiểm y tế thường bị gián đoạn và không cho kết quả nếu vướng phải  một số lỗi sau đây:

- Người dân nhập sai thông tin dữ liệu cá nhân dẫn tới việc hệ thống không tìm thấy kết quả. Trong trường hợp này, bạn cần nhập lại chính xác thông tin để nhận đúng kết quả tra cứu.

- Người dân mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế nên thông tin dữ liệu chưa kịp cập nhật lên cơ sở dữ liệu. Lúc này, bạn chờ đợi một thời gian để cơ quan BHXH cập nhật mới thông tin lên cơ sở dữ liệu để có thể tra cứu.

- Lý do hệ thống đang bảo trì cũng khiến nhiều người không thể tra cứu thông tin Cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH Việt Nam.

- Chưa đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH cũng là lý do khiến bạn không thể tra cứu bảo hiểm y tế trên VssID.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn về bảo hiểm y tế gặp một số vấn đề như tín hiệu gián đoạn, âm thanh nhỏ, quá nhiều cuộc gọi cùng một thời điểm khiến cho tổng đài quá tải.


4. Giải đáp vướng mắc khi tra cứu bảo hiểm y tế

4.1. Tra cứu bảo hiểm y tế bằng CMND/CCCD cho biết thông tin gì?

Chỉ cầm trên tay tấm thẻ Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân, bạn cũng có thể tra cứu bảo hiểm y tế trên Website của BHXH Việt Nam.

Cách tra cứu bảo hiểm y tế bằng CMND/CCCD có thể cho bạn biết được các thông tin hữu ích sau:

- Mã số thẻ bảo hiểm y tế.

Cách tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế bằng CMND/CCCD: Truy cập link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx và điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu.

- Giá trị sử dụng của thẻ BHYT: Truy cập link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx và điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu.

- Điểm thu đại lý thu BHYT gần nhất: Truy cập link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/diem-thu-dai-ly.aspx và điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu.

4.2. Cách tra bảo hiểm y tế khi bị mất thẻ giấy thế nào?

Khi mất thể bảo hiểm y tế giấy, bạn có thể tra cứu bảo hiểm y tế thông qua một trong các cách sau:

- Tra thông tin tại Website của BHXH Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn.

- Tra cứu thông tin tại ứng dụng VssID với điều kiện là bạn phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (hay còn gọi là tài khoản VssID). Nếu chưa có tài khoản, bạn đọc có thể tham khảo cách đăng ký tài khoản VssID mà LuatVietnam đã hướng dẫn.

- Tra cứu bảo hiểm y tế qua tổng đài 1900.9068.

4.3. Cách tra bảo hiểm y tế còn hạn không làm thế nào?

Sau đây là các cách tra cứu bảo hiểm y tế còn hạn không mà ai cũng nên biết:

Cách 1: Tra cứu tại Website của BHXH bằng cách truy cập link sau:

Cách 2: Tra cứu tại ứng dụng VssID.

Đăng nhập VssID >> Chọn Thẻ BHYT >> Xem thời hạn thẻ BHYT.

Cách 3: Gọi điện đến tổng đài 1900.9068 để hỏi xem thẻ bảo hiểm y tế của bạn còn hạn không.

Trên đây là nội dung hướng dẫn cách tra bảo hiểm y tế giúp bạn nắm được các thông tin cơ bản và quan trọng liên quan đến việc đóng và hưởng bảo hiểm y tế của mình. Nếu gặp khó khăn trong quá trình tra cứu, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ sớm nhất.

Đánh giá bài viết:
(4 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục