Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND Cao Bằng chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm đối với huấn luyện viên, vận động viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao BằngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1202/2008/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lô Ích Giang
Ngày ban hành:14/07/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
_______________

Số: 1202/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Cao Bằng, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN CÔNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH CAO BẰNG

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động và vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 35/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN CÔNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1202/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên, tập trung tập huấn trước khi thi đấu và tập trung thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Các đội tuyển thể thao của tỉnh bao gồm: đội tuyển tỉnh; đội tuyển trẻ tỉnh; đội tuyển năng khiếu các cấp; đội tuyển cấp huyện do cấp có thẩm quyền ký quyết định thành lập.

Điều 3. Thời gian áp dụng

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định danh sách, thời gian tập trung tập huấn và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên vào các đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh.

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Chế độ tiền công đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Trả công bằng tiền theo ngày cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao là người Việt Nam trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên, tập trung tập huấn trước khi thi đấu và tập trung thi đấu như sau:

1. Đối với huấn luyện viên, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

a) Huấn luyện viên

- Huấn luyện viên đội tuyển của tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên đội tuyển trẻ của tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu của tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên trong thời gian tập huấn trước khi thi đấu

- Vận động viên đội tuyển của tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển trẻ của tỉnh: 20.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển năng khiếu của tỉnh: 15.000 đồng/người/ngày.

c) Vận động viên trong thời gian tập luyện thường xuyên

- Vận động viên đội tuyển của tỉnh: 20.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển trẻ của tỉnh: 15.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển năng khiếu của tỉnh: 10.000 đồng/người/ngày.

2. Đối với huấn luyện viên, vận động viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, nếu có mức lương thấp hơn mức tiền công nêu tại mục 1.1 thì được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả phần chênh lệch để đảm bảo bằng các mức quy định tương ứng.

Điều 5. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bồi thường tai nạn lao động

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao (nếu có).

Điều 6. Chế độ tiền thưởng đối với các vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thi đấu

1. Các giải thi đấu vô địch quốc gia, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

- Huy chương vàng: 4.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 3.000.000 đồng;

- Huy chương đồng: 2.000.000 đồng;

- Vận động viên phá kỷ lục quốc gia được thưởng thêm 2 triệu đồng.

2. Các giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia

Các vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch trẻ quốc gia, mức thưởng được quy định theo lứa tuổi như sau:

a) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên dưới 12 tuổi

- Huy chương vàng: 800.000 đồng;

- Huy chương bạc: 600.000 đồng;

- Huy chương đồng: 400.000 đồng.

b) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi

- Huy chương vàng: 1.200.000 đồng;

- Huy chương bạc: 900.000 đồng;

- Huy chương đồng: 600.000 đồng.

c) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Huy chương vàng: 1.600.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.200.000 đồng;

- Huy chương đồng: 800.000 đồng.

d) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi

- Huy chương vàng: 2.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.500.000 đồng;

- Huy chương đồng: 1.000.000 đồng.

3. Các giải thể thao quần chúng cấp quốc gia

- Huy chương vàng: 2.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.500.000 đồng;

- Huy chương đồng: 1.000.000 đồng.

4. Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được hưởng bằng mức thưởng đối với vận động viên. Trong trường hợp trong cùng một giải đấu, một huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện nhiều vận động viên mà các vận động viên này đều giành được huy chương thì mức thưởng cho huấn luyện viên được tính bằng mức thưởng của một vận động viên có thành tích cao nhất.

5. Đối với các môn thể thao tập thể, số lượng vận động viên, huấn luyện viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng người được thưởng nhân với mức thưởng tương ứng.

6. Đối với các môn thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên, huấn luyện viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Kinh phí thực hiện bố trí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu ngân sách sự nghiệp thể dục, thể thao được giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

3. Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên cần thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao; khai thác các nguồn thu hợp pháp để bổ sung thêm tiền công, tiền thưởng, tiền trợ cấp khám chữa bệnh, bồi thường tai nạn lao động và chi trả các chế độ, chính sách khác đối với huấn luyện viên và vận động viên thể dục thể thao./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hành chính, Bảo hiểm, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi