Người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế phải đóng theo mức nào?

Đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nước ngoài là vấn đề quan trọng với nhiều doanh nghiệp khi việc sử dụng lao động nước ngoài ngày càng phổ biến. Vậy người nước ngoài phải đóng với mức bao nhiêu?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2008:

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Do vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế áp dụng cho mọi đối tượng sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài.

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc của người nước ngoài

Khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức… đều phải tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Trên cơ sở đó, theo Điều 18 Quyết định này:

Tổng mức đóng BHYT hàng tháng của người lao động bằng 4,5% mức tiền lương tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Có thể xác định mức đóng BHYT của người lao động nước ngoài trong năm 2020 như sau:

Mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu

 

Vùng

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Mức đóng BHYT của người nước ngoài

Người làm việc trong điều kiện bình thường

Vùng I

4.420.000 đồng/tháng

66.300 đồng/tháng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng

58.800 đồng/tháng

Vùng III

3.430.000 đồng/tháng

51.450 đồng/tháng

Vùng IV

3.070.000 đồng/tháng

46.050 đồng/tháng

Người đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng I

4.729.400 đồng/tháng

70.941 đồng/tháng

Vùng II

4.194.400 đồng/tháng

62.916 đồng/tháng

Vùng III

3.670.100 đồng/tháng

55.051 đồng/tháng

Vùng IV

3.284.900 đồng/tháng

49.273 đồng/tháng

Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng I

4.641.000 đồng/tháng

69.615 đồng/tháng

Vùng II

4.116.000 đồng/tháng

61.740 đồng/tháng

Vùng III

3.601.500 đồng/tháng

54.022 đồng/tháng

Vùng IV

3.223.500 đồng/tháng

48.352 đồng/tháng

Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng I

4.729.400 đồng/tháng

70.941 đồng/tháng

Vùng II

4.194.400 đồng/tháng

62.916 đồng/tháng

Vùng III

3.670.100 đồng/tháng

55.051 đồng/tháng

Vùng IV

3.284.900 đồng/tháng

49.273 đồng/tháng


Mức đóng bảo hiểm y tế tối đa

 

Thời gian

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Mức đóng BHYT của người nước ngoài

Từ 01/01/2020

29.800.000 đồng/tháng

447.000 đồng/tháng

Từ 01/7/2020

32.000.000 đồng/tháng

480.000 đồng/tháng

Xem chi tiết tại đây.

Mức đóng bảo hiểm y tế người nước ngoài năm 2020

Mức đóng bảo hiểm y tế người nước ngoài năm 2020 (Ảnh minh họa)
 

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện của người nước ngoài

Người nước ngoài muốn tham gia BHYT tự nguyện thì hình thức duy nhất là đóng BHYT theo hộ gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc, người nước ngoài phải có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú cùng các thành viên khác ở Việt Nam.

Theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia đình được xác định:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài khi tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

Thành viên hộ gia đình

Từ 01/01/2020 - 30/6/2020

Từ 01/7/2020 - 31/12/2020

Người thứ 1

67.050 đồng/tháng

72.000 đồng/tháng

Người thứ 2

46.935 đồng/tháng

50.400 đồng/tháng

Người thứ 3

40.230 đồng/tháng

43.200 đồng/tháng

Người thứ 4

33.525 đồng/tháng

36.000 đồng/tháng

Người thứ 5 trở đi

26.820 đồng/tháng

28.800 đồng/tháng

Xem thêm: Đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, hưởng thế nào?

Trên đây là những thông tin về mức đóng bảo hiểm y tế người nước ngoài năm 2020. Có thể thấy, luôn có sự tôn trọng và bình đẳng giữa người Việt Nam và người nước ngoài khi tham gia BHYT. Đây là quyền lợi thiết thực của người lao động và cũng là nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam khi sử dụng lao động là người nước ngoài.

>> Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2020

Thùy Linh

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: bảo hiểm y tế người nước ngoài

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm