Công văn 677/BYT-BH 2016 đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 677/BYT-BH
V/v:Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh vàbảo hiểm y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016
 
 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết nối hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử trong quý II/2016, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung, công việc sau:
1. Phân công 01 Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, thành lập một Tổ công tác thường trực để tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).
2. Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2016, nội dung kế hoạch yêu cầu: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện theo các mốc thời gian 31/3, 30/4, 31/5/2016, bảo đảm tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông dữ liệu trước ngày 30/6/2016 và gửi bản Kế hoạch về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) trước ngày 15/02/2016.
3. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn: Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin theo Công văn số 257/BYT-BH ngày 15/1/2016 của Bộ Y tế và triển khai thực hiện chuẩn dữ liệu đầu ra, kết xuất dữ liệu, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT theo Công văn số 9324/BYT-BH và Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT phải phù hợp với điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT của người bệnh.
4. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT tại đơn vị; kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Y tế những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
5. Định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch theo mẫu gửi kèm công văn này về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) qua địa chỉ email: [email protected].
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục: KCB, KH-TC, CNTT, YDCT, Dược;
- Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn
 
 
PHỤ LỤC
MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2016 CỦA SỞ Y TẾ

 
A. Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu KCB và đồng bộ Bộ mã danh mục dùng chung

TT
Tên cơ sở KCB
Kết quả trích xuất dữ liệu KCB theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015
Kết quả đồng bộ Bộ mã danh mục dùng chung ban hành theo Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 với danh mục hiện tại cơ sở KCB đang thực hiện
Mục I
Mục II
Bảng 1
Bảng 2
Bảng 3
Bảng 4
Bảng 5
Danh mục thuốc tân dược
Danh mục thuốc chế phẩm YHCT và vị thuốc YHCT
Danh mục dịch vụ kỹ thuật
Danh mục vật tư y tế
Danh mục bệnh theo ICD 10
Danh mục bệnh YHCT
Danh mục đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
- Mục I: Chỉ đánh dấu “x” khi đã trích xuất dữ liệu KCB đầy đủ các trường theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015, trường hợp chưa trích xuất đầy đủ thì không đánh dấu
- Mục II: Ghi số lượng đã đồng bộ được trên tổng số lượng thực hiện tại bệnh viện. VD: Bệnh viện đồng bộ được 200 dịch vụ kỹ thuật trên tổng số 1000 dịch vụ được phê duyệt thực hiện tại bệnh viện thì ghi 200/1000.
B. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện:
 


Phụ trách CNTT của Sở Y tế
(Ký tên)
Ngày    tháng    năm 2016
Lãnh đạo Sở Y tế
(Ký tên, đóng dấu)
 
 

thuộc tính Công văn 677/BYT-BH

Công văn 677/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:677/BYT-BHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành:01/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi