Công văn 62/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chế độ, chính sách đối với công, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 62/BHXH-TCCB

Công văn 62/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chế độ, chính sách đối với công, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:62/BHXH-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành:09/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Số: 62/BHXH-TCCB
V/v: chế độ, chính sách đối với CCVC được điều động, luân chuyển, biệt phái

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong những năm qua các địa phương, đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái, qua đó đã góp phần tạo điều kiện để công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo chủ động cho các địa phương, đơn vị trong việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức trước yêu cầu nhiệm vụ ngày một tăng. Tuy nhiên, do các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái phân tán ở nhiều văn bản, trong khi đó văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam lại được ban hành từ nhiều năm trước đây, nên nội dung quy định không còn phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Để đưa việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức thuộc diện được luân chuyển, điều động, biệt phái đi vào nề nếp, kịp thời, đúng quy định của pháp luật hiện hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 14683/BTC-HCSN ngày 16/10/2014 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4053/BNV-TL ngày 01/10/2014, trong khi chờ Chính phủ ban hành khung chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái như sau:

1. Công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

a) Công chức được điều động, luân chuyển được thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

b) Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến làm việc, công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

a) Viên chức được điều động, luân chuyển được thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

b) Viên chức được cử biệt phái được thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 4, Khoản 6, Điều 36 Luật Viên chức và chế độ, chính sách nêu tại Điểm c Khoản này.

c) Trường hợp viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến làm việc, công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện

a) Chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái nêu tại Công văn này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

b) Công văn này thay thế Công văn số 2765/BHXH-TCCB ngày 24/7/2006 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, tăng cường.

c) Ban Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB(10).

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi