Công văn 5285/BYT-BH báo cáo nhanh tình hình thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 5285/BYT-BH
V/v báo cáo nhanh tình hình thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước. Đtổ chức triển khai thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 22 luật bảo hiểm y tế nêu trên, ngày 21 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-BYT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đđánh giá tình hình thực hiện quy định tại khoản 6 điều 22 luật bảo hiểm y tế và kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BYT, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổng hợp số liệu về triển khai Chỉ thị 25/CT-BYT và công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng theo quy định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021 theo Phụ lục gửi kèm công văn này;

- Nhận định, đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế khi thực hiện khoản 6 điều 22 luật bảo hiểm y tế và các hướng dẫn trong Chỉ thị 25/CT-BYT nói trên; đề xuất giải pháp và kiến nghị.

Đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Văn
Thuấn (để báo cáo);
- Vụ trưởng Vụ BHYT (để b/c);
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đặng Hồng Nam

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Công văn số: 5285/BYT-BH ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế)

 

I. Cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn

1. Tổng số cơ sở KCB trên địa bàn: .... cơ sở.

2. Theo tuyến:

a) Tuyến trung ương: ……………………………..cơ sở;

b) Tuyến tỉnh: ……………………………………..cơ sở;

c) Tuyến huyện: …………………………………..cơ sở;

d) Tuyến xã: ………………………………………cơ sở.

3. Theo loại hình chuyên môn:

a) Bệnh viện đa khoa: ……………………………...cơ sở;

b) Bệnh viện chuyên khoa: …………………………cơ sở;

c) Phòng khám đa khoa: ……………………………cơ sở;

d) Phòng khám chuyên khoa: ………………………cơ sở.

4. Theo hình thức sở hữu:

a) Công lập: ……………………………………cơ sở;

b) Tư nhân: …………………………………….cơ sở.

5. Theo cơ quan quản lý:

a) Sở Y tế: ……………………………………cơ sở;

b) Bộ Y tế: …………………………………..cơ sở;

c) Bộ, ngành khác: ………………………….cơ sở.

II. Tình hình triển khai Chỉ thị số 25/CT-BYT

1. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh:

a) Các văn bản đã ban hành để thực hiện Chỉ thị 25/CT-BYT:

- Loại văn bản:

- Cơ quan ban hành (UBND cấp tỉnh; Sở Y tế;...):

- Thời điểm ban hành:

- Nội dung: (theo từng loại văn bản được ban hành)

b) Văn bản phối hợp giữa Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Thời điểm ban hành:

- Nội dung:

2. Công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế:

Hình thức: Bài báo, truyền hình, tọa đàm, phát thanh trên loa phát thanh, họp, phổ biến tập huấn:

a) Số lượng tin, bài, chương trình đã thực hiện.

b) Số lượng buổi họp, tập huấn, phổ biến chính sách.

3. Công tác rà soát, quy định cụ thể tuyến của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý:

a) Văn bản quy định cụ thể tuyến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn;

b) Các quyết định về sgiường bệnh cụ thể tại các cơ sở khám chữa bệnh do sở Y tế quản lý trên địa bàn.

4. Kết quả xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực ti các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý của Sở Y tế:

a- Tuyến tỉnh:

- Số lượng cơ sở đã xây dựng: ……………

- Tỷ lệ % các mã bệnh phổ biến được xây dựng hướng dẫn chn đoán, điều trị, nhập viện nội trú: ……………………………………

b- Tuyến huyện:

- Số lượng cơ sở đã xây dựng: …………………………………..

- Tỷ lệ % các mã bệnh phổ biến được xây dựng hướng dẫn chn đoán, điều trị, nhập viện nội trú: ……………………………………

5. Công tác tổ chức kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh (chú trọng kiểm tra việc chỉ định điều trị nội trú):

a- Số lượng buổi kiểm tra: ………………………………

b. Số cơ sở được kiểm tra: ……………………………….

b- Kết quả kiểm tra: ……………………………………….

III. Tình hình người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Bảng 1: Số lượt khám bệnh, chữa bệnh theo tuyến

 

TT

Cơ sở khám chữa bệnh theo tuyến

Tổng số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh

Số bệnh nhân KCB thông tuyến

Số bệnh nhân điều trị nội trú

Tổng số

Số lượng điều trị bệnh nhân thông tuyến

1

Tỉnh

 

 

 

 

2

Huyện

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Bảng 2. Slượt khám bệnh, chữa bệnh theo đa khoa, chuyên khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh

TT

Cơ sở khám chữa bệnh theo chuyên khoa

Tổng số nhân lực tham gia trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh

Tng sbệnh nhân đến khám, chữa bệnh

Số bnh nhân điều trị nội trú

 

Bác sỹ

Khác

Tổng số

Số lượng thông tuyến

1

Đa khoa

 

 

 

 

 

2

Chuyên khoa

 

 

 

 

 

 

a) Tai Mũi Họng

 

 

 

 

 

 

b) Răng Hàm Mặt

 

 

 

 

 

 

c) Mắt

 

 

 

 

 

 

d) Sản phụ khoa

 

 

 

 

 

 

đ) Ung bướu

 

 

 

 

 

 

e) Nhi

 

 

 

 

 

 

f) Y học cổ truyền, PHCN

 

 

 

 

 

Bảng 3: Mười bệnh có tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú cao nhất tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh

TT

Bệnh điều trị nội trú theo đa khoa, chuyên khoa

Tên bệnh

Mã bệnh ICD-10

(theo Quyết định 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020)

Ghi chú

I.

Đa khoa

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

II.

Chuyên khoa(*)

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Ghi chú: - Số lượng báo cáo: tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

- Chuyên khoa(*) của Bảng 3: tổng hợp số bệnh có tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú cao nhất trong tng số các chuyên khoa ở Bảng 2.

- Thông tuyến: Thông tuyến huyện: theo khoản 3, khoản 4 Điều 22 luật BHYT; Thông tuyến tỉnh: theo khoản 6 Điều 22 Luật BHYT.

IV. Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập (quá tải, thủ tục hành chính, gia tăng chi phí, bảo đảm quyền lợi, giám định, ...)

V. Đề xuất, kiến nghị

 

 

GIÁM ĐC SY T
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

thuộc tính Công văn 5285/BYT-BH

Công văn 5285/BYT-BH của Bộ Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5285/BYT-BHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Hồng Nam
Ngày ban hành:02/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi