Công văn 494/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác thu nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
---------------
Số: 494/BHXH-BT
V/v: Tăng cường công tác thu nợ tiền đóng BHXH, BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế, ngăn ngừa vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) như: thành lập Tổ Thu hồi nợ liên ngành và của ngành BHXH; một số địa phương đã tiến hành khởi kiện những trường hợp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn không giảm, có chiều hướng gia tăng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ BHXH, BHYT và quyền lợi của người lao động mà còn gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với dư luận xã hội, … Để khắc phục tình trạng trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số việc sau:
I. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA ĐỂ THU HỒI SỐ TIỀN NỢ ĐÓNG BHXH, BHYT
1. Cơ quan BHXH phải chủ động và tăng cường công tác kiểm tra; thông tin, báo cáo kịp thời tình hình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT của các đơn vị trên địa bàn để cơ quan lao động, thanh tra nhà nước và chính quyền các cấp nắm được có hướng chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của Tổ Thu hồi nợ, nếu cần thiết có thể làm việc với các ngành chức năng và báo cáo UBND tỉnh, thành phố đề nghị bổ sung thành viên, thành phần vào Tổ Thu hồi nợ như Công an kinh tế, Liên đoàn Lao động, ….;
2. Công khai tình trạng vi phạm pháp luật BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh Truyền hình, Báo địa phương, đồng thời gửi trực tiếp đến Tổ chức Công đoàn hoặc đại diện người lao động tại những đơn vị đang trốn đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT số lượng lớn, kéo dài để người lao động biết, qua đó tạo áp lực để chủ sử dụng phải thực hiện trách nhiệm của mình;
3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Liên đoàn Lao động và Cục thuế tỉnh để nắm vững số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập và đang hoạt động; số lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để yêu cầu chủ sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Cập nhật kịp thời các doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, … với đầy đủ căn cứ, thủ tục pháp lý để theo dõi đóng BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cùng các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng và nợ đóng BHXH, BHYT; áp dụng các biện pháp thích hợp từ vận động, thuyết phục, đến biện pháp hành chính (xử phạt), … để thu hồi số tiền đơn vị đang nợ; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.
II. PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CỐ TÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÓNG BHXH, BHYT
1. Phối hợp với Tòa án Nhân dân,Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố để tổ chức triển khai ngay từ đầu năm văn bản số 144/TANDTC-KHXX ngày 21/9/2011 của Tòa án Nhân dânTối cao; các văn bản liên quan như Bộ luật Lao động, Luật Tố tụng Dân sự, Luật BHXH, Luật BHYT và Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, để vừa đảm bảo thực hiện đúng quy trình, hồ sơ trong quản lý thu, vừa đảm bảo đầy đủ chứng cứ, hồ sơ phục vụ cho công tác khởi kiện;
2. Chủ động phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp liên ngành để các đơn vị thuộc hai ngành thực hiện đúng các quy định, yêu cầu trong việc khởi kiện, phục vụ tốt công tác thụ lý và xét xử;
3. Phối hợp với cơ quan Thi hành án các cấp và các ngành liên quan để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các phán quyết của Tòa án liên quan đến thu hồi nợ BHXH, BHYT.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA BHXH CÁC CẤP TRONG VIỆC KHỞI KIỆN
1. Bảo hiểm xã hội huyện
a) Giám đốc BHXH huyện chọn cán bộ có chuyên môn pháp lý, có năng lực để tham mưu cho Giám đốc trong việc phối hợp với Tòa án, tham gia quá trình tố tụng; thực hiện công tác thống kê, báo cáo việc khởi kiện, thu nợ các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;
b) Báo cáo và đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố khởi kiện những đơn vị thuộc phạm vi quản lý cố tình không trả nợ tiền đóng BHXH, BHYT, trên cơ sở kết quả theo dõi, quản lý các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT;
c) Thực hiện việc khởi kiện theo sự phân công của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố sau khi đã củng cố, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chứng cứ.
2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Phòng Thu chủ trì phối hợp với các phòng để tham mưu cho Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trong việc phối hợp với Công đoàn, Tòa án Nhân dân, cơ quan Thi hành án; trực tiếp lập hồ sơ khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT có tính phức tạp; hỗ trợ BHXH huyện trong quá trình tham gia tố tụng; thống kê, báo cáo tình hình nợ và kết quả khởi kiện, thu hồi nợ tại địa phương;
3. Thống kê, báo cáo
Việc thống kê, báo cáo công tác khởi kiện thực hiện định kỳ hàng quý.
a) BHXH huyện: Thực hiện báo cáo theo Mẫu 01A/BC-KK, gửi về BHXH tỉnh trước ngày 05 tháng đầu quý sau;
b) BHXH tỉnh, thành phố: Báo cáo theo Mẫu 01B/BC-KK, gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15 tháng đầu quý sau.
IV. ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN NỢ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BHYT CỦA NGÂN SÁCH TỈNH
1. BHXH tỉnh, thành phố thống kê, tổng hợp số kinh phí ngân sách địa phương còn nợ tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT theo quy định của pháp luật, chủ động làm việc với cơ quan có trách nhiệm ở địa phương để chuyển đủ số tiền trả cho cơ quan BHXH, hoặc kiến nghị cơ quan cấp trên giải quyết;
2. Báo cáo UBND tỉnh, thành phố tình hình ngân sách địa phương nợ tiền đóng BHYT, BHTN; đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những khoản nợ từ ngân sách địa phương.
Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện những nội dung trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ: LĐ-TBXH, Tài chính, Y tế;
- Tòa án NDTC;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu: VT, BT (05b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng
 

thuộc tính Công văn 494/BHXH-BT

Công văn 494/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác thu nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:494/BHXH-BTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành:13/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi