Công văn 3649/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3649/BHXH-DVT

Công văn 3649/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3649/BHXH-DVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành:23/09/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm

tải Công văn 3649/BHXH-DVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 3649/BHXH-DVT
V/v: Thực hiện thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Ngày 26/9/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 3578/BHXH-DVT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế (VTYT). Trong đó đối với các cơ sở y tế ngoài công lập, cơ quan BHXH thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Điều 52 của Luật Đấu thầu.
Tuy nhiên, theo kiến nghị của Hiệp hội bệnh viện tư nhân thì tại một số địa phương, các cơ sở y tế ngoài công lập vẫn còn gặp khó khăn trong thanh toán chi phí thuốc, VTYT khi mua thuốc từ các doanh nghiệp không phải nhà thầu trúng thầu. Ngoài ra trong quá trình thực hiện Điều 52 Luật Đấu thầu còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như: việc lựa chọn thanh toán đối với một mặt hàng thuốc, VTYT có giá trúng thầu khác nhau tại địa phương mà các bệnh viện tuyến tỉnh đấu thầu đơn lẻ; việc sử dụng một số thuốc theo yêu cầu chuyên môn nhưng không có trong kết quả trúng thầu của các bệnh viện tuyến tỉnh.
Để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT trong KCB BHYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập theo đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện như sau:
1. Trường hợp cơ sở y tế ngoài công lập lựa chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và VTYT:
- Cơ sở KCB gửi cho cơ quan BHXH kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và VTYT (kèm theo file dữ liệu);
- Cơ quan BHXH thẩm định và thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT với các cơ sở y tế ngoài công lập căn cứ giá thuốc, VTYT mua vào của cơ sở KCB theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, VTYT.
2. Trường hợp cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu để mua thuốc và VTYT, việc thanh toán thực hiện như sau:
2.1. BHXH tỉnh thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo đúng mặt hàng và đơn giá thuốc, giá VTYT đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.
2.2. Trường hợp trên địa bàn tỉnh, các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh đấu thầu riêng lẻ dẫn đến giá trúng thầu của cùng mặt hàng thuốc, VTYT khác nhau thì cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo giá thấp nhất của mặt hàng cùng loại.
2.3. Đúng mặt hàng tại điểm 2.1 và mặt hàng cùng loại tại điểm 2.2 nêu trên được hiểu như sau:
- Đối với thuốc: là mặt hàng có cùng hoạt chất, hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, tên thương mại, nhà sản xuất, nước sản xuất, số đăng ký.
- Đối với VTYT: là mặt hàng cùng chủng loại, cùng tiêu chí kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nhà sản xuất, nước sản xuất.
2.4. Các cơ sở y tế ngoài công lập có thể lựa chọn doanh nghiệp cung ứng thuốc, VTYT đáp ứng các yêu cầu nêu trên để mua sắm thuốc, VTYT theo quy định mà không bắt buộc phải mua thuốc, VTYT của nhà thầu trúng thầu.
3. Trường hợp theo yêu cầu chuyên môn, các cơ sở y tế ngoài công lập sử dụng các thuốc không có trong kết quả trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên địa bàn:
Cơ sở KCB ngoài công lập lựa chọn thuốc căn cứ kết quả trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi của các cơ sở y tế, của các địa phương khác theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và thống nhất với cơ quan BHXH để thanh toán.
4. Đối với trường hợp nêu tại Mục 2 và Mục 3 Công văn này, cơ sở KCB lập và gửi cho cơ quan BHXH danh mục thuốc, VTYT áp dụng kết quả đấu thầu do cơ sở KCB lựa chọn, đề nghị áp dụng (theo Mẫu 01, 02 tại Phụ lục đính kèm) để cơ quan BHXH thẩm định và thông báo cho cơ sở KCB làm căn cứ thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT.
5. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng thuốc, VTYT trong thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi người bệnh, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT, đề nghị BHXH các tỉnh chủ động tham gia vào quá trình đấu thầu, mua sắm thuốc, VTYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập; hướng dẫn, thống nhất với các cơ sở y tế ngoài công lập lựa chọn thuốc, VTYT chất lượng với giá phù hợp, cơ cấu hợp lý giữa các nhóm thuốc, chủng loại VTYT; đồng thời đề nghị các cơ sở y tế ngoài công lập có kế hoạch cung ứng thuốc ổn định để đáp ứng yêu cầu điều trị cho người bệnh, đảm bảo công bằng trong KCB giữa các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế ngoài công lập trên cùng địa bàn.
Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo cập nhật về BHXH Việt Nam kết quả đấu thầu thuốc VTYT, danh mục thuốc VTYT áp dụng kết quả đấu thầu do cơ sở KCB ngoài công lập lựa chọn, đề nghị áp dụng, theo yêu cầu tại Mục 1 và Mục 4 công văn này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để xem xét giải quyết./.
 
Nơi nhận:        
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân;
- Các Ban, đơn vị: CSYT, KT, KTNB, GĐB; GĐN;
- Website BHXH VN;
- Lưu VT, DVT (5b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo


 
Mẫu số: 01/BHYT
Tên cơ sở y tế Ngoài công lập……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
DANH MỤC THUỐC ÁP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN TỈNH
Tại Bệnh viện ……………………………….Quý ……..Năm ………..
 
 

STT
Tên hoạt chất (chỉ ghi tên hoạt chất)
Đường dùng, dạng bào chế
Nồng độ, hàm lượng
Tên thuốc
SĐK hoặc Số GPNK
Tên nhà sản xuất
Nước sản xuất
Quy cách đóng gói
Đơn vị tính nhỏ nhất (viên, gói, lọ, tube, ống, chai)
Số lượng
Đơn giá (có VAT) (Tính trên đơn vị nhỏ nhất)
Thành tiền
Tên đơn vị áp kết quả đấu thầu
Tên đơn vị (SYT/BV)
Tỉnh/ TP
Số QĐ công bố
Ngày công bố kết quả trúng thầu
Nhà thầu trúng thầu
Nhóm tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ
Gói
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận:
- BHXH tỉnh………..;
- Lưu: VT ……
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
Khoa Dược.VTYT
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC cơ sở KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 

 
Mẫu số: 02/BHYT

Tên cơ sở y tế Ngoài công lập……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
 
DANH MỤC VTYT ÁP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN TỈNH
Tại Bệnh viện ……………………………….Quý ……..Năm ………..
 
 

STT
Mã số theo danh mục do BYT ban hành
Tên VTYT theo danh mục BYT ban hành
Tên thương mại
Quy cách
Tên nhà sản xuất
Nước sản xuất
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá (có VAT)
Thành tiền
Tên đơn vị áp kết quả đấu thầu
Tên đơn vị (SYT/BV)
Tỉnh/ TP
Số QĐ công bố
Ngày công bố kết quả trúng thầu
Nhà thầu trúng thầu
Nhóm tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận:
- BHXH tỉnh………..;
- Lưu: VT ……
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
Khoa Dược/VTYT
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC cơ sở KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi