Công văn 3345/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3345/BYT-BH

Công văn 3345/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3345/BYT-BHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành:16/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Số: 3345/BYT-BH
V/v tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”; nhằm tăng cường công tác truyn thông, tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo him y tế (BHYT), đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật BHYT và đy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017 với chủ đtruyền thông hướng đến việc nâng cao nhận thức và hành động thiết thực của cộng đồng, chung tay thực hiện mục tiêu bảo him y tế toàn dân cũng chính là vì sức khỏe của cộng đồng Bảo hiểm y tế toàn dân - chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tnh, thành phố và các S, Ban, Ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT, gn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

Tập trung tuyên truyền về những nội dung của chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, trọng tâm là việc tuyên truyền những quy định mới của chính sách BHYT như điều chỉnh giá dịch vụ y tế, thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, chế độ thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, phòng chống các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT.

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tăng cường tuyên truyền và tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo môi trường y tế xanh - sạch - đẹp theo Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qu bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 266/KH-BYT ngày 10/03/2017 của Bộ Y tế về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2017.

3. Giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện treo các băng rôn, biu ng trên các tuyến đường chính (thành phố, thị xã, thị trn, khu đông dân cư) với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau:

- Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc do nhà nước quản lý và thực hiện đchăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận.

- Tham gia bảo hiểm y tế đ chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

- Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình;

- Cùng tham gia BHYT là chia sẻ yêu thương, trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho các thành viên trong hộ gia đình;

- Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội sự phát triển bền vững;

- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân;

- Tham gia bảo hiểm y tế để phòng ngừa rủi ro khi ốm đau, bệnh tật.

- Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mi tổ chức và cả cộng đồng;

4. Tổ chức các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo trung ương;
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Sở Y tế các t
nh, thành phố;
- Vụ TT-KT, Cổng thông tin điện tử BYT, T5G, Báo SK-ĐS, Báo GĐ-XH (để thực hiện);
- Lưu: VT, BH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi