Công văn 3270/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 3270/BHXH-CSXH
V/v:Hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

 
 

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 
 
Tiếp theo Công văn số 2538/BHXH-CSXH ngày 10/7/2015; sau khi nhận được Công văn số 9079-CV/BTCTW ngày 16/6/2015, số 9363-CV/BTCTW ngày 21/7/2015 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 3463/BNV-TCBC ngày 03/8/2015 của Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung vào Mục 2 Công văn số 2538/BHXH-CSXH một Điểm 2.3 như sau:
“2.3. Căn cứ để giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như sau:
a) Đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương là Danh sách do thủ trưởng các cơ quan đơn vị này lập gửi Ban Tổ chức Trung ương và có ý kiến thẩm định, phê duyệt của Ban Tổ chức Trung ương (không cần ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ).
b) Đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương là Danh sách do Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lập gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và có ý kiến thẩm định, phê duyệt của Bộ Nội vụ.
Mẫu danh sách và thời hạn chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP”.’
(Kèm theo bản chụp Công văn số 9079-CV/BTCTW ngày 16/6/2015 và số 9363-CV/BTCTW ngày 21/7/2015 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn số 3463/BNV-TCBC ngày 03/8/2015 của Bộ Nội vụ).
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, CSXH (2b)
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Thuộc tính văn bản
Công văn 3270/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3270/BHXH-CSXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 31/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!