Công văn 2963/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------------
Số: 2963/BHXH-TĐKT
V/v: thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Căn cứ Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 514/QĐ-BHXH ngày 26/4/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung sau:
1. Nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đánh giá lại phong trào thi đua giai đoạn 2006 - 2010 của đơn vị; nghiên cứu Chương trình hành động Bảo hiểm xã hội Việt Nam để từ đó xây dựng các mục tiêu phấn đấu cụ thể của đơn vị giai đoạn 2011 - 2015; khắc phục các bất cập, tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, gắn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2011”.
3. Trên cơ sở những nội dung phát động thi đua của Tổng Giám đốc tại Công văn số 04/BHXH-TĐKT ngày 05/01/2011, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải đề ra được các mục tiêu thi đua cụ thể cho từng quý và năm. Phong trào thi đua phải hướng vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm; khắc phục những mặt còn yếu; nâng cao năng lực và tăng cường tính minh bạch trong quản lý, điều hành; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với mọi đối tượng, tạo niềm tin từ phía người lao động và người dân, từng bước xây dựng và phát triển vững chắc hệ thống bảo hiểm xã hội.
4. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác trong mỗi tập thể và cá nhân. Việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua hàng năm phải bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải chú trọng việc xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Năm 2011 và các năm sau mô hình tập thể và cá nhân tiên tiến cần xây dựng tập trung vào các yêu cầu: phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và hành vi tham nhũng, lạm dụng gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mỗi đơn vị phải xây dựng và lựa chọn được những điển hình tốt, tiêu biểu toàn diện hoặc từng lĩnh vực để nêu gương, học tập trong đơn vị và nhân rộng trong toàn Ngành.
5. Bám sát các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định, Thông tư và các văn bản quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng để triển khai, tổ chức thực hiện. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ công khai, được tập thể nhất trí cao, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng, quan tâm khen thưởng đối với người lao động trực tiếp và cán bộ nghiệp vụ ở cơ sở.
6. Ban Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định về thi đua, khen thưởng; kịp thời động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, phê bình những nơi chậm triển khai và không thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện tốt văn bản này.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKTTW (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TĐKT (2b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng
 

thuộc tính Công văn 2963/BHXH-TĐKT

Công văn 2963/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2963/BHXH-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành:15/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi