Công văn 2949/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------
Số: 2949/BHXH-BT
V/v:Xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 5416/VPCP-V.I ngày 13/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bao gồm cả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 620/BC-TTCP ngày 31/3/2015 và số 622/KL-TTCP ngày 31/3/2015, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gọi chung là tỉnh) thực hiện ngay một số nội dung như sau:
1. Phối hợp với Thanh tra tỉnh đôn đốc các doanh nghiệp được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh thanh tra khắc phục ngay hậu quả vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo Kết luận thanh tra.
2. Tiếp tục rà soát số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa tính lãi để thực hiện tính, thu bổ sung tiền lãi chậm đóng theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý thu BHXH, BHYT. Xác định rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân trong việc chưa thường xuyên đôn đốc, bám sát dẫn đến để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài và chưa tính lãi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.
3. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời phát hiện đơn vị đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; đơn vị đã trích phần trách nhiệm đóng BHXH, BHYT từ tiền lương, tiền công của người lao động nhưng không đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH để yêu cầu khắc phục ngay hậu quả vi phạm; đối với đơn vị cố tình không thực hiện thì phối hợp với cơ quan Thanh tra có kết luận và quyết định xử lý nghiêm vi phạm.
4. Chủ động thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, vận động hướng dẫn, nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động và người lao động về pháp luật BHXH, BHYT.
5. Chậm nhất đến ngày 20/8/2015, báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra về BHXH Việt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo mẫu đính kèm).
Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (để báo cáo);
- Văn Phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, YT, TC;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Thanh tra các tỉnh, tp trực thuộc TW
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT(03b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh
 
PHỤ LỤC
BÁO CÁO XỬ LÝ SAU THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT BHXH, BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số 2949/BHXH ngày 11/8/2015 của BHXH Việt Nam)
 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ.....
-------
Số:            /BC-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015
 
 
BÁO CÁO
V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành luật BHXH, BHYT
 
 
Kính gửi:  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số ....../BHXH-BT ngày..../8/2015 về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tỉnh, thành phố báo cáo kết quả như sau:
a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
b) Cơ quan BHXH có phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, vận động hướng dẫn, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về pháp luật BHXH, BHYT.
c) Kể từ sau khi thanh tra nhà nước tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT năm 2014 đến nay cơ quan BHXH tự tổ chức kiểm tra được bao nhiêu doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan thanh tra được bao nhiêu doanh nghiệp; khởi kiện bao nhiêu doanh nghiệp.
a) Các doanh nghiệp được thanh tra trả nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động:
- Số đơn vị (doanh nghiệp) nợ được thanh tra:.......doanh nghiệp;
- Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và lãi phải trả:.......đồng;
- Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và lãi đã trả:.......đồng.
b) Truy thu, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN do hành vi trốn đóng theo kết luận thanh tra:
- Số đơn vị trốn đóng:.......đơn vị; số lao động phải truy đóng:.......  lao động; số tiền BHXH, BHYT, BHTN và lãi phải truy đóng:........đồng;
- Số đơn vị đã truy đóng: ........đơn vị; số lao động đã truy đóng: .......lao động; số tiền BHXH, BHYT, BHTN và lãi đã truy đóng: ...........đồng;
c) Rà soát, tính bổ sung tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN:
- Số đơn vị chưa tính lãi chậm đóng:.......đơn vị; số tiền lãi phải tính bổ sung:...........đồng.
d) Kết quả khắc phục hậu quả khác (nếu có):
3. Đánh giá, kiến nghị và đề xuất
a) Đánh giá:
- ........................
-.........................
b) Kiến nghị:
- ........................
-.........................
c) Đề xuất:
- ........................
-.........................
 

Nơi nhận:
- Như trên;
-...............
- Lưu: VT,...
GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên)

thuộc tính Công văn 2949/BHXH-BT

Công văn 2949/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2949/BHXH-BTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành:11/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi