Công văn 2466/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại địa bàn mới sáp nhập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2466/BHXH-CSXH

Công văn 2466/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2466/BHXH-CSXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành:03/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
____________

Số: 2466/BHXH-CSXH
V/v: Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Thực hiện Công văn số 2995/BNV-TL ngày 17/6/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với các địa bàn điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sao gửi Công văn số 2995/BNV-TL nêu trên để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức thực hiện như sau:

Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với đơn vị hành chính mới, thực hiện chi trả phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định tại khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ (bao gồm cả thời gian tạm dừng chi trả phụ cấp khu vực từ khi sáp nhập (nếu có)).

Văn bản này thay thế Công văn số 136/BHXH-CSXH ngày 14/01/2020 của BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh để BHXH Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Hùng Sơn

 

 

 

 

BỘ NỘI VỤ
________

Số: 2995/BNV-TL

V/v: Phụ cấp khu vực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1830/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Chế độ phụ cấp khu vực được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và Khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Khi có thay đổi địa giới hành chính và có thay đổi các yếu tố xác định phụ cấp khu vực đối với các địa bàn đã được hưởng phụ cấp khu vực thì theo phạm vi quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tình hình thực tế tại các địa bàn cấp xã theo các yếu tố xác định mức phụ cấp khu vực quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và có văn bản đề nghị mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nội vụ trao đổi ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban dân tộc xem xét trả lời. Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với đơn vị hành chính mới, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định tại Khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c);

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban Dân tộc;

- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Dũng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi