Công văn 2465/BHXH-GĐ2 Hồ Chí Minh 2019 thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HÔ CHÍ MINH

---------------

Số: 2465/BHXH-GĐ2

V/v thanh toán trực tiếp
chi phi khám chữa bệnh BHYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hồ Chi Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

Thực hiện Công văn số 3339/BHXH-CSYT ngày 12/9/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Thành phố Hồ Chi Minh đề nghị các cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực hiện như sau:

Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Y tế, cơ quan BHXH không có cơ sở thanh toán trực tiếp đối với các trường hợp người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện không cung ứng vì hết thầu, cơ sở khám chữa bệnh báo cáo Sở Y tế để có phương án cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho người bệnh, không để người bệnh tự mua khi cơ sơ khám chữa bệnh đã sử dụng hết số lượng thuốc, vật tư y tế trong quá trình điều trị, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thanh toán lại cho người bệnh trước khi người bệnh ra viện.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp những chi phí nêu trên.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Y tế (để p/hợp);

- BHXH QH;

- Website BHXH TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, GĐ2 (TTr).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phan Văn Mến

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực