Công văn 239/BHXH-CST TP Hồ Chí Minh 2020 thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

-------------------------

Số: 239/BHXH-CST

V/v: Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

 

 

                                          Kính gửi: - Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

                                                          - Các đại lý thu bảo hiểm y tế.

 

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thông tin các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tỉnh/thành phố như sau:

1. Nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở

KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Bình Thuận

60196

TTYT huyện Đức Linh

Được cấp

2

Bình Thuận

60170

TTYT thị xã La Gi

Được cấp

3

Đồng Nai

75309

Công ty TNHH Phòng khám ĐK Thanh Sang

Được cấp

4

Đồng Nai

75408

Công ty TNHH Phòng khám ĐK Tâm Y Sài Gòn

Được cấp

5

Hà Tĩnh

42316

Bệnh viện đa khoa Hồng Hà

Được cấp

6

Quảng Trị

45118

Phòng khám đa khoa 245

Được cấp

7

Quảng Nam

49896

Phòng khám đa khoa Hồng Phúc

Được cấp

8

Quảng Nam

49897

Phòng khám đa khoa Phước Đức

Được cấp

9

Quảng Nam

49898

Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ

Được cấp

10

Tuyên Quang

08003

Bệnh viện đa khoa Phương Bắc

Được cấp

11

Thái Bình

34324

Phòng khám đa khoa Phúc An

Được cấp

 

 

2. Chấm dứt hợp đồng:

STT

Tên tỉnh

sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Đồng Nai

75274

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Nhi Sài Gòn chi nhánh tại Đồng Nai - Phòng khám đa khoa

Không nhận

2

Cần T

92128

PKĐK tư nhân Vạn Phước Cửu Long

Không nhận

3

Nghệ An

40549

Bệnh viện đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng

Không nhận

4

Nghệ An

40562

Phòng khám đa khoa Hồng Tùng

Không nhận

5

Phú Thọ

25347

PKĐK Trường CĐYT Phú Thọ

Không nhận

 

 

3. Đổi tên cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB cũ

Tên cơ sở KCB mới

1

Tuyên Quang

08209

TYT xã An Tường

TYT phường An Tường

2

Tuyên Quang

08229

TYT xã Phú Lâm

TYT phường Mỹ Lâm

3

Tuyên Quang

08213

TYT xã Đội Cấn

TYT phường Đội Cấn

4

Tuyên Quang

08325

TYT xã Tuân Lộ

TYT xã Tân Thanh

5

Tuyên Quang

08329

TYT xã Lâm Xuyên

TYT xã Trường Sinh

6

Đồng Tháp

87038

Trạm Y tế xã Thường Thới Hậu B (sáp nhập, mã KCB 87042)

Trạm Y tế xã Thường Lạc

7

Kon Tum

62083

Trạm Y tế xã Đăk Long

Trạm Y tế Thị trấn Măng Đen

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PGĐ;

- Các phòng nghiệp vụ;

- BHXH QH;

- Website BHXH Thành phố;

- Lưu: VT, CST (Nguyên)

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phan Văn Mến

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực