Công văn 238/BHXH-CNTT 2018 cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 238/BHXH-CNTT
V/v: Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01m 2018

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

 

Trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được phản ánh của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) về việc trên thẻ bảo hiểm y tế in sai thời điểm đủ 05 năm liên tục. Qua kiểm tra, phân tích cơ sở dữ liệu thẻ BHYT cho thấy nguyên nhân do BHXH một số tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra thông tin trước khi in thẻ hoặc đơn vị quản lý đối tượng cung cấp thông tin chưa chính xác khi đề nghị gia hạn thẻ BHYT. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Bảo him xã hội các tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT, đảm bảo đúng, đủ thông tin về quá trình tham gia BHYT; Trường hợp phát hiện có sai sót thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT và phối hợp với Bưu điện, đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu để chuyển thẻ đến tận tay người tham gia BHYT; Thực hiện việc đổi thẻ BHYT ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia BHYT đến làm thủ tục cấp đổi thẻ BHYT do sai thông tin về thời gian tham gia BHYT.

- Thống kê các trường hợp đã khám bệnh, chữa bệnh, có chi phí đồng chi trả từ đủ 6 tháng lương cơ sở trở lên mà chưa được hưởng chế độ đồng chi trả để thông báo cho người bệnh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện miễn cùng chi trả trong năm và thanh toán lại phần chi phí người bệnh được hưởng theo quy định.

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới người tham gia BHYT về quyền lợi được hưởng khi tham gia đủ 05 năm liên tục và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện miễn cùng chi trả.

- Tiếp nhận yêu cầu từ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức cấp đổi và chuyển thẻ bảo hiểm y tế tới tận tay người tham gia thông qua hệ thống bưu điện.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Hỗ trợ BHXH các tỉnh rà soát hiệu chnh thông tin thời gian tham gia liên tục và cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế với các trường hợp đã cấp những sai thông tin.

- Cập nhật tính năng thống kê các thẻ có chi phí cùng chi trả từ 6 tháng lương cơ sở trở lên dựa trên dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT do các cơ sở khám, chữa bệnh gửi lên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Thiết lập kênh hỗ trợ riêng cho việc cấp đi thẻ do sai thông tin về thời gian tham gia liên tục. Tập huấn cho các hỗ trợ viên về cách thức tiếp nhận yêu cầu. Chuyển danh sách ngay cho BHXH các tỉnh để rà soát, hiệu chỉnh thông tin và cấp đổi thẻ BHYT.

3. Trung tâm Truyền thông

Triển khai tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để thông báo, hướng dẫn người tham gia các phương thức hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị có liên quan và BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Các đ
ơn vị: Thu, ST, GĐB, GĐN, CSYT, TT;
- Lưu: VT, CNTT
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 238/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 238/BHXH-CNTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 22/01/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!