Công văn 1667/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và phân bổ thẻ Bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1667/BHXH-CSYT

Công văn 1667/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và phân bổ thẻ Bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1667/BHXH-CSYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành:07/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Số: 1667/BHXH-CSYT
V/v: đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và phân bổ thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Thời gian qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được phản ánh của một số đơn vị , tổ chức, cá nhân người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) về việc BHXH một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đu và phân bổ thẻ BHYT. Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đăng ký KCB ban đầu và phân bổ thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo him xã hội Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) thực hiện một snội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT (sau đây gọi tắt là Thông tư s 37). Lưu ý đến quyền được lựa chọn cơ sở đăng ký KCB ban đu theo quy định của người tham gia BHYT.

2. Thống nhất với Sở Y tế về đi tượng, cơ cấu và số lượng người tham gia bảo hiểm y tế trước khi phân bthẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 37. Lưu ý đến tình hình thực tế tại địa phương và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế.

3. Báo cáo tình hình phân bổ thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2014 và năm 2015 (theo mẫu gửi kèm), đng thời gửi văn bản thống nhất (bản Photo) giữa BHXH tỉnh và Sở Y tế tỉnh quy định đăng ký ban đầu và phân bổ thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2015 về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15/5/2015 (địa chỉ email: [email protected]).

Đnghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đđược xem xét, giải quyết./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ (để b/c);
- Ban KHĐT;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để ph/h);
- Lưu: VT, CSYT (3b).

 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HI TỈNH…..

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ THẺ BHYT TẠI CÁC CƠ SỞ KCB BHYT

(Ban hành kèm theo Công văn số 1667/BHXH-CSYT ngày 07/5 /2015 của BHXH Việt Nam)

STT

Tên cơ sở y tế

S th BHYT ĐKBĐ qIV/2014

Số thẻ BHYT ĐKBĐ quý I/2015

Tổng số

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

Nhóm 6

Tổng số

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng GĐBHYT
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày ….. tháng .... năm 2015
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi