Công văn 1612/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1612/BHXH-TT

Công văn 1612/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1612/BHXH-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành:09/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 1612/BHXH-TT
 V/v: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017
 
 

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) luôn được lãnh đạo BHXH Việt Nam quan tâm đẩy mạnh. Sự cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các nhóm đối tượng và địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động và mọi người dân.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, như một số BHXH địa phương chưa thực sự chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền; công tác phối hợp tuyên truyền với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí chưa thường xuyên, chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền còn kiêm nhiệm và chưa ổn định; hiệu quả tuyên truyền với việc mở rộng và phát triển đối tượng còn chưa cao... Đ khắc phục những hạn chế trên, đồng thời tiến tới hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Quyết định 1167/QĐ- TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh triển khai một số nội dung về công tác tuyên truyền như sau:
1. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, gắn nội dung với hình thức và kinh phí tuyên truyền, trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện từng hình thức tuyên truyền dự kiến triển khai. Đảm bảo mọi hoạt động tuyên truyền đều nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Định kỳ tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết các hoạt động tuyên truyền và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại.
- Tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương, kịp thời đề xuất những giải pháp giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN kết hợp với vận động người lao động, chủ sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Chú trọng cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lựa chọn loại hình phù hợp với trình độ, nhận thức và đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, ưu tiên các hình thức tọa đàm, đối thoại trực tiếp, tập huấn, hội thi, các hình thức sân khu hóa, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh xã, phường. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, tùy tình hình thực tế có thể tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm, nhân ngày thành lập Ngành, Ngày BHYT Việt Nam (1/7), các ngày lễ hoặc sự kiện lớn của đất nước...
- Các hoạt động tuyên truyền phải gắn với mục tiêu mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; trong đó chú trọng tuyên truyền, giải thích những vấn đề đang được xã hội quan tâm, liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT, hoạt động của Ngành hay trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác; nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội hiểu đúng tính chất của vấn đề.
- Tăng cường thông tin, đa dạng hóa các hình thức truyền tải trên Website và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các cơ quan truyền thông, báo chí trong quá trình tác nghiệp, thu thập thông tin, xây dựng chương trình truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN và các hoạt động của BHXH tỉnh.
- Trong năm 2017, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức đánh giá sơ kết 05 năm triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung đánh giá vai trò của cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương trong triển khai công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.
- Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác tuyên truyền, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động tuyên truyền tại địa phương. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền đối với cán bộ BHXH làm công tác tuyên truyền ở tỉnh, huyện, việc bố trí và sử dụng theo hưng ổn định, lâu dài; tiếp tục đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ đại lý thu BHXH, BHYT, các báo cáo viên và cộng tác viên nhằm phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại cơ sở.
2. Đối với các đơn vị trc thuc BHXH Việt Nam
2.1. Trung tâm Truyền thông
- Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ngành trong công tác chỉ đạo triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, phù hợp với từng thời điểm trong năm.
- Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền đối với BHXH các tỉnh. Tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ tuyên truyền của BHXH các tỉnh.
- Chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tn, báo chí, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, ph biến chính sách BHXH, BHYT, trong đó chú trọng cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng thời kỳ trong năm và từng nhóm đối tượng cần tuyên truyền phát triển.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Ngành định hướng nội dung hoạt động của Báo BHXH, Tạp chí BHXH; duy trì và đẩy mạnh hot động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam
2.2. Báo BHXH, Tạp chí BHXH và cổng thông tin điện tử BHXH
- Tổ chức hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ được Tổng Giám đốc giao.
- Phát huy vai trò là cơ quan truyền thông của Ngành, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và định hướng thông tin, dư luận xã hội để các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiu đúng, đầy đủ về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
- Đa dạng hóa các hình thức truyền tải thông tin, tăng cường giao lưu trực tuyến, các bài viết về vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, đảng, chính quyền, các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Phản ánh kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đối tượng tham gia; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng đin hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong triển khai, thực hiện chính sách, đồng thời đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN và các biểu hiện tiêu cực khác.
2.3. Các đơn vị trực thuộc khác
- Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng tháng, các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung thông tin phục vụ công tác cung cấp thông tin định kỳ của Ngành cho các cơ quan truyền thông, báo chí, theo quy định của Chính phủ.
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền thông, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí để tham gia trực tiếp các chương trình tuyên truyền hoặc xây dựng các nội dung cần tuyên truyền để cung cấp cho các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền hoặc biên tập các ấn phẩm tuyên truyền.
BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo về BHXH Việt Nam (Trung tâm Truyền thông) theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TT
(12).
 
 
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi