Công văn 07/BHXH-PC 2020 tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

------------

Số: 07/BHXH-PC

V/v Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi:

                                          - Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

                                          - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận Thông tin. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch số 5044/KH-BHXH ngày 16/12/2016 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong ngành BHXH. Kết quả sau hai năm, toàn Ngành đã triển khai kịp thời và đạt được những kết quả nhất định. Để tiếp tục triển khai hiệu quả, thống nhất Luật Tiếp cận thông tin, đồng thời chuẩn bị cho công tác đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (01/7/2018 - 01/7/2021) theo Công văn số 4435/BTP-PLHSHC ngày 08/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành1; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin: chú trọng công tác tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị.

2. Duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin (Thông tin công khai) trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan; công khai Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-BHXH ngày 31/5/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

3. Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dự liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử đảm bảo đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

5. Chỉ đạo bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số lượng thông tin được yêu cầu, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do...), đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của ngành BHXH. Báo cáo kết quả thực hiện cung cấp thông tin cho công dân lồng ghép trong Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm của đơn vị.

6. Vụ Pháp chế theo dõi việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành trong năm 2020 và các năm kế tiếp, chủ trì báo cáo đánh giá 3 năm triển khai thi hành Luật gửi Bộ Tư pháp.

 

-------------------------------

1 Bộ tư pháp đã xuất bản các sổ tay, tài liệu hướng dẫn về tiếp cận thông tin, đồng thời đăng tải lại Chuyên mục Tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tư pháp; http://moj.gov.vn/tctt/pages/so-tay-hd.aspx?ItemID=4

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp./.

      

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Lưu; VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đào Việt Ánh

 

thuộc tính Công văn 07/BHXH-PC

Công văn 07/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:07/BHXH-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:02/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi