2 thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất từ 01/7/2020

Những thay đổi này phần lớn tác động đến mức hưởng của các loại trợ cấp mà thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhận được khi người lao động chết.

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 là 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như trước đó.

Trên cơ sở này, mức hưởng trợ cấp của thân nhân khi người lao động chết trong năm 2020 ít nhiều có sự thay đổi.

Mức hưởng trợ cấp mai táng

Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Những người sau đây chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

- Người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc;

- Các trường hợp nêu trên mà bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

Mức trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

Do đó:

Từ ngày 01/01/2020: Mức trợ cấp mai táng bằng 10 x 1,49 triệu đồng = 14,9 triệu đồng.

Từ ngày 01/7/2020: Mức trợ cấp mai táng bằng 10 x 1,6 triệu đồng = 16 triệu đồng (tăng 1,1 triệu đồng).

2 thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất từ 01/7/2020

2 thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất từ 01/7/2020 (Ảnh minh họa)

Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Bên cạnh trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng dành cho thân nhân người lao động đủ điều kiện hưởng cũng chịu sự tác động của việc tăng lương cơ sở. Cụ thể tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội:

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Như vậy:

Từ ngày 01/01/2020: Mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% x 1.490.000 đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng; với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp bằng 70% x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng.

Từ ngày 01/7/2020: Mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% x 1.600.000 đồng/tháng = 800.000 đồng/tháng (tăng 55.000 đồng/tháng); với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp bằng 70% x 1.600.000 đồng/tháng = 1.120.000 đồng/tháng (tăng 77.000 đồng/tháng).

Lưu ý:

- Một người chết thì tối đa 4 thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trường hợp có 2 người chết trở lên thì thân nhân được hưởng 2 lần mức trợ cấp nêu trên.

- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động chết. Trường hợp khi bố chết mà mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh ra.

>> Hướng dẫn cách tính chế độ tử tuất chi tiết nhất

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng trong năm 2020

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng trong năm 2020

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng trong năm 2020

Việc tăng lương cơ sở từ 01/7/2020 không chỉ ảnh hưởng tới tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước mà còn tác động không nhỏ tới các khoản trợ cấp của người lao động. Đây là một trong những thay đổi quan trọng liên quan đến chính sách luật bảo hiểm xã hội năm 2020.