Tăng giảm cỡ chữ:

Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 đã thay đổi một số quy định về nghỉ hưu trước tuổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Vậy từ 2021, lao động nghỉ hưu trước tuổi được tính mức hưởng lương hưu như thế nào?


Cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi từ 2021

Người lao động cần đáp ứng 02 điều kiện về hưu trước tuổi là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tuổi (trừ trường hợp người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp theo Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Có hai trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, đó là:

- Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động.

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% - dưới 81%, nam từ đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 50 tuổi 04 tháng.

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ đủ 45 tuổi 04 tháng.

+ Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Nghỉ hưu trước tuổi không bị suy giảm khả năng lao động.

Hướng dẫn cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh minh họa)

Mức hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng. (Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Bình quân tiền lương đóng BHXH

Cụ thể như sau:

- Lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Lao động nam nghỉ hưu năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, lao động nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu sau đó quy định giảm 2% (theo khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014). Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng không giảm tỷ lệ phần trăm.


Hướng dẫn cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi

Bà D bị suy giảm khả năng lao động 62%, nghỉ việc hưởng lương hưu vào tháng 02/2021, tính đến thời điểm nghỉ việc đủ 51 tuổi 06 tháng, bà có 26 năm đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà D được xác định thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động:

15 năm đóng BHXH = 45%

11 năm đóng BHXH còn lại = 11x2%= 22%

Nếu nghỉ hưu đúng tuổi bà D sẽ được hưởng:

45%+22%= 67% mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH.

Tuy nhiên bà D đề nghị xin nghỉ hưu trước tuổi khi 51 tuổi 06 tháng (nghỉ trước tuổi thông thường 55 tuổi 04 tháng là 3 năm 10 tháng) và bị suy giảm khả năng lao động nên tỷ lệ hưởng bị trừ:

(3x2%)+1%= 7%

Tổng tỷ lệ hưởng lương hưu của bà khi nghỉ hưu trước tuổi là: 67% - 7%= 60%

Vậy bà D sẽ được nhận lương hưu mỗi tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH.

Trên đây là cách tính mức hưởng lương hưu cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ 2021 theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2014.


>> Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho mọi người lao động

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: lương hưu