Tags bảo hiểm xã hội - tổng hợp bài viết về bảo hiểm xã hội

Lọc bài viết theo:

Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động giữ 15/05/2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sắp tới toàn bộ sổ bảo hiểm xã hội sẽ được giao cho người lao động tự quản lý, thay vì để cho doanh nghiệp giữ như hiện nay.

Những quyền lợi đặc biệt dành cho bệnh nhân ung thư 06/07/2021

Đối với những người không may mắc bệnh ung thư, gánh nặng về chi phí điều trị là rất lớn. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định về quyền lợi dành cho người bị ung thư hết sức cụ thể.

Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm xã hội khác nhau như thế nào? 01/03/2018

Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận còn bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích sinh lời. Tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng từng năm, còn bảo hiểm nhân thọ thì tính theo lãi suất thị trường…

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ sẽ được điều chỉnh như thế nào? 12/02/2018

Tại Chỉ thị 21-CT/TW, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm lao động nữ phù hợp với pháp luật về lao động và quá trình phát triển của đất nước. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang tiến hành lấy ý kiến về việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ…

Chính sách Bảo hiểm xã hội năm 2018 có gì mới? 19/12/2017

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tăng số năm đóng BHXH để hưởng mức lương hưu tối đa, nhiều vi phạm liên quan đến BHXH sẽ bị xử lý hình sự… là những quy định mới liên quan đến BHXH sắp được áp dụng.

Áp dụng cách tính lương hưu mới từ năm 2018: Lao động nữ bị thiệt thòi 25/10/2017

Từ năm 2018, lao động nữ tham gia đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới được hưởng lương hưu tối đa 75%, trước đây là 25 năm. Sự thay đổi này đang mang đến nhiều bất cập…