Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.160 văn bản: Bảo hiểm
1841

Công văn 3145/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng I

Ban hành: 11/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2010
1842

Công văn 1624/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 10/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2010
1843

Thông tư liên tịch 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Ban hành: 08/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
1844

Công văn 3312/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu đối với hoạt động tái bảo hiểm

Ban hành: 27/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
1845

Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2010-2011

Ban hành: 26/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2010
1846

Công văn 3580/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ

Ban hành: 20/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
1847

Công văn 3556/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với người hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

Ban hành: 20/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
1848

Công văn 2539/BHXH-GĐBHYT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến điều trị của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
1849

Quyết định 55/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội

Ban hành: 16/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
1850

Công văn 2505/BHXH-PTHU của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2010 - 2011

Ban hành: 16/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2010
1851

Nghị định 86/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
1852

Công văn 10645/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài

Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2010
1853

Công văn 3034/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ

Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2010
1854

Công văn 3402/BHXH-BT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

Ban hành: 11/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
1855

Công văn 2309/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc chốt sổ có bảo hiểm tự nguyện của người lao động

Ban hành: 04/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
1856

Quyết định 2175/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy trình và bảng kê tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện

Ban hành: 30/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
1857

Công văn 3188/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Ban hành: 30/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2010
1858

Quyết định 1090/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2010
1859

Công văn 2570/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người nghỉ việc trước năm 1995

Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2010
1860

Đính chính 3110/ĐC-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Công văn số 3014/BHXH-CSXH ngày 20/7/2010 về việc thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

Ban hành: 28/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2010
Vui lòng đợi