Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.145 văn bản: Bảo hiểm
2041

Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
2042

Công văn 2641/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2008
2043

Thông tư 62/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 08/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
2044

Quyết định 3731/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2015
2045

Quyết định 3636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 16/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
2046

Công văn 4093/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

Ban hành: 10/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2008
2047

Công văn 4094/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

Ban hành: 10/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2008
2048

Công văn 1564/BHXH-BT cả Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 02/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
2049

Công văn 1889/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị giải đáp về chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2008
2050

Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2008
2051

Quyết định 887/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 27/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
2052

Quyết định 3339/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu và số sổ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
2053

Công văn 4514/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2008

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
2054

Quyết định 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt nam

Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
2055

Công văn 1009/BLĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiền lương tối thiểu làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2008
2056

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
2057

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012

Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2008
2058

Quyết định 32/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 27/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2008
2059

Quyết định 1333/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Ban hành: 21/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2008
2060

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh

Ban hành: 18/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2008
Vui lòng đợi