báo cáo tài chính

Lọc bài viết theo:

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 và yêu cầu với thông tin trong báo cáo 24/07/2022

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được các công ty, doanh nghiệp sử dụng để báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vậy, mẫu Báo cáo tài chính thế nào? Việc lập báo cáo cần thực hiện sao cho đúng? 

Báo cáo tài chính là gì? Doanh nghiệp có phải công khai báo cáo tài chính? 28/06/2021

Báo cáo tài chính được xem là tài liệu cung cấp những thông tin, thông số về hoạt động tài chính và kinh doanh của một doanh nghiệp. Đây là những thông tin quan trọng của doanh nghiệp, vậy báo cáo tài chính của phải công khai không?

Giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính Nhà nước 31/01/2019

Từ ngày 15/02/2019, việc lập Báo cáo tài chính Nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 133/2018/TT-BTC. 

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp 29/11/2018

Bộ Tài chính đã có Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.