Cập nhật mới nhất bảng lương qua các năm

Lọc bài viết theo:

Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2022 mới nhất 18/02/2022

Sau hàng loạt các bài viết về bảng lương của công chức, viên chức, dưới đây LuatVietnam tiếp tục gửi đến quý độc giả bảng lương của chuyên viên Nhà nước trong năm 2022 khi không thực hiện cải cách tiền lương.

Bảng lương công nhân quốc phòng năm 2022 17/02/2022

Là một trong những đối tượng khác làm việc trong quân đội, dưới đây LuatVietnam gửi đến quý độc giả bảng lương của công nhân và viên chức quốc phòng trong năm 2022 khi việc cải cách tiền lương được lùi đến thời điểm thích hợp.

Bảo vệ, lái xe cơ quan Nhà nước hưởng mức lương 2022 thế nào? 15/02/2022

Sự tác động của không cải cách tiền lương không chỉ ảnh hưởng đến cán bộ, công chức, viên chức nói chung mà còn ảnh hưởng đến bảo vệ, lái xe cơ quan Nhà nước nói riêng. Dưới đây là chi tiết bảng lương bảo vệ, lái xe cơ quan Nhà nước năm 2022 khi không cải cách tiền lương?

Bảng lương công chức kế toán 2022 như thế nào? 14/02/2022

Bên cạnh lương cán bộ, công chức nói chung thì công chức kế toán cũng là một trong những đối tượng nhận được sự quan tâm của nhiều người đọc. Dưới tác động của việc không cải cách tiền lương, công chức kế toán sẽ hưởng lương thế nào?

Lương Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố 2022 04/02/2022

Bên cạnh bảng lương người hoạt động không chuyên trách ở xã thì một đối tượng khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố... Vậy họ được hưởng lương thế nào?

Lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã 2022 03/02/2022

Lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã thế nào là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm bên cạnh lương cán bộ, công chức và viên chức trong năm 2022.

Bảng lương viên chức năm 2022 thế nào? 11/01/2022

Ngoài bảng lương công chức năm 2022, nhiều độc giả đã gửi đến yêu cầu về bảng lương viên chức trong năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam.

Bảng lương Kiểm sát viên năm 2022 thế nào? 04/01/2022

Sau bảng lương Thẩm phán, Thư ký Tòa án, rất nhiều độc giả yêu cầu bảng lương Kiểm sát viên năm 2022. Bài viết dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam.

Bảng lương Thẩm phán 2022 và bảng lương Thư ký Tòa án 2022 03/01/2022

Đã bước sang năm 2022, cũng như các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức khác, người làm việc trong Tòa án, cụ thể là Thẩm phán, Thư ký Tòa án sẽ được hưởng lương thế nào khi cải cách tiền lương đã bị lùi đến thời điểm thích hợp?

Bảng lương y, bác sĩ năm 2022 sẽ thế nào? 27/12/2021

Y, bác sĩ là một trong những nghề nghiệp được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Dưới đây là chi tiết bảng lương y, bác sĩ, bác sĩ dự phòng năm 2022 do LuatVietnam tổng hợp.

Bảng lương quân đội, công an năm 2022 như thế nào? 22/12/2021

Cũng giống cán bộ, công chức, viên chức, việc xếp lương của quân đội, công an năm 2022 cũng theo mức lương cơ sở và hệ số tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Bảng lương công chức 2022 khi lùi cải cách tiền lương 13/12/2021

Năm 2022 sắp tới, vấn đề nhiều công chức quan tâm khi lùi cải cách tiền lương là lương, phụ cấp của đối tượng này có biến động gì không? Dưới đây, LuatVietnam xin gửi đến quý độc giả bảng lương công chức chi tiết năm 2022.

Cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021 27/02/2021

Khi chùm bốn Thông tư của Bộ Giáo dục có hiệu lực, ngoài vấn đề về trình độ đào tạo, chi tiết cách tính lương của giáo viên khi được bổ nhiệm hạng chức danh mới cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nâng hệ số lương cao nhất cho giáo viên tiểu học từ 20/3/2021 04/02/2021

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021.

Bảng lương mới của giáo viên các cấp từ ngày 20/3/2021 03/02/2021

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 04 Thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và mầm non công lập.

Quy định mới về xây dựng thang, bảng lương từ ngày 01/01/2021 08/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực có nhiều điều chỉnh trong chính sách tiền lương so với quy định trước đây. Một trong đó là quy định về việc xây dựng thang lương, bảng lương.

Sẽ có bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức trong 2021 05/01/2021

Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Bảng lương công chức kế toán 2021 22/12/2020

Công chức kế toán là công chức làm công tác kế toán trong các cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Vậy khi lương cơ sở 2021 không tăng, lương của các đối tượng này như thế nào?

Bảng lương công nhân quốc phòng năm 2021 07/12/2020

Bên cạnh bảng lương của quân đội, công an, dưới đây, LuatVietnam xin gửi đến bảng lương của một nhóm đối tượng liên quan khác là công nhân quốc phòng từ năm 2021.

Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2021  02/12/2020

Chuyên viên là một trong những ngạch công chức được phân theo ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Dưới đây là bảng lương chi tiết của chuyên viên Nhà nước năm 2021 khi lương cơ sở không tăng.