Cập nhật mới nhất bảng lương qua các năm

Lọc bài viết theo:

Cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021 27/02/2021

Khi chùm bốn Thông tư của Bộ Giáo dục có hiệu lực, ngoài vấn đề về trình độ đào tạo, chi tiết cách tính lương của giáo viên khi được bổ nhiệm hạng chức danh mới cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nâng hệ số lương cao nhất cho giáo viên tiểu học từ 20/3/2021 04/02/2021

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021.

Bảng lương mới của giáo viên các cấp từ ngày 20/3/2021 03/02/2021

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 04 Thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và mầm non công lập.

Quy định mới về xây dựng thang, bảng lương từ ngày 01/01/2021 08/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực có nhiều điều chỉnh trong chính sách tiền lương so với quy định trước đây. Một trong đó là quy định về việc xây dựng thang lương, bảng lương.

Sẽ có bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức trong 2021 05/01/2021

Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Bảng lương công chức kế toán 2021 22/12/2020

Công chức kế toán là công chức làm công tác kế toán trong các cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Vậy khi lương cơ sở 2021 không tăng, lương của các đối tượng này như thế nào?

Bảng lương công nhân quốc phòng năm 2021 07/12/2020

Bên cạnh bảng lương của quân đội, công an, dưới đây, LuatVietnam xin gửi đến bảng lương của một nhóm đối tượng liên quan khác là công nhân quốc phòng từ năm 2021.

Bảng lương chuyên viên Nhà nước năm 2021  02/12/2020

Chuyên viên là một trong những ngạch công chức được phân theo ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Dưới đây là bảng lương chi tiết của chuyên viên Nhà nước năm 2021 khi lương cơ sở không tăng.

Bảng lương bảo vệ, lái xe cơ quan Nhà nước 2021 27/11/2020

Cũng giống cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2021, nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước cũng không được tăng lương cơ sở 2021. Khi đó, mức lương các đối tượng này nhận được thế nào?

Bảng lương bác sĩ, y sĩ chính thức năm 2021 25/11/2020

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua việc không tăng lương cơ sở năm 2021. Khi đó, bác sĩ, y sĩ trên cả nước sẽ được xếp lương như thế nào trong năm 2021 tới đây?

Bảng lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã 2021 18/11/2020

Bên cạnh bảng lương cán bộ, công chức cấp xã, dưới tác động của việc không tăng lương cơ sở, dưới đây LuatVietnam xin giới thiệu bảng lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2021.

Bảng lương, phụ cấp Thẩm phán, Thư ký tòa án 2021 17/11/2020

Việc không tăng lương cơ sở năm 2021 ảnh hưởng đến rất nhiều đối tượng. Một trong số đó là Thẩm phán và Thư ký Tòa án. Dưới đây là chi tiết bảng lương của các đối tượng này trong năm 2021.

Bảng lương giáo viên mới ra trường hiện nay bao nhiêu? 06/11/2020

Hiện nay, sinh viên ngành sư phạm được hưởng nhiều hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu không công tác trong ngành giáo dục, những sinh viên này có thể phải bồi hoàn chi phí đào tạo. Vậy khi ra trường, mức lương của giáo viên như thế nào?

Bảng lương giáo viên năm 2021 (chỉ áp dụng đến 20/3/2021) 13/11/2020

Bên cạnh bảng lương cán bộ, công chức, LuatVietnam xin gửi đến quý độc giả chi tiết bảng lương áp dụng với đối tượng giáo viên các cấp theo hạng cụ thể sẽ thực hiện trong năm 2021.

Bảng lương giảng viên đại học từ ngày 12/12/2020 28/10/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Bảng lương cán bộ, công chức 2021 chính thức 12/11/2020

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức chốt không tăng lương cơ sở năm 2021 mà vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương của cán bộ, công chức trong năm 2021 theo mức lương cơ sở này. 

Mức lương giảng viên cao đẳng sư phạm đến 11,92 triệu đồng/tháng 13/10/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định cách xếp lương với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Cập nhật bảng lương của công nhân quốc phòng 20/04/2020

Ngoài bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp và Chuyên môn kỹ thuật của Quân đội nhân dân, LuatVietnam xin giới thiệu chi tiết bảng lương công nhân quốc phòng mới nhất.

Bảng lương mới nhất của chuyên viên Nhà nước 10/02/2020

Chuyên viên là một trong những ngạch công chức hành chính phổ biến nhất trong các cơ quan Nhà nước. Từ 01/7/2020, mức lương cơ sở của công chức thay đổi thì mức lương chuyên viên sẽ được điều chỉnh thế nào?

Giáo viên đã được thăng hạng - lương, phụ cấp thay đổi thế nào? 06/02/2020

Bên cạnh việc nâng cao trình độ, chuyên môn, lương, phụ cấp cũng là một trong những vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm. Đặc biệt là việc thay đổi lương, phụ cấp khi giáo viên được thăng hạng.