Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

Tất cả Điểm tin văn bản mới Văn bản cập nhật hàng tuần
Bản tin hiệu lực

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Bản tin hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Chính sách mới hàng tháng
TuầnBản tinDiễn giải
Từ 20/07 - 26/07/2004 Số 28.2004 (181) ngày 23/07/2004 Kiểm kê đất đai năm 2005 - Theo Chỉ thị số 28/2004/CT-TTg ra ngày 15/7/2004, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: số liệu về diện tích tính theo loại đất và người sử dụng đất phải được đối chiếu giữa hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất trên thực tế, được thể hiện trên bản đồ địa chính. Trong số liệu kiểm kê về diện tích đất đai phải... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 28/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 13/07 - 19/07/2004 Số 27.2004 (180) ngày 16/07/2004 Chế độ đối với người tham gia và chịu hậu quả của chiến tranh - Theo Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 05/7/2004, về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quyết định: cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 27/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 06/07 - 12/07/2004 Số 26.2004 (179) ngày 09/07/2004 Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - Ngày 7/7/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo Thông tư này, lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 26/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 29/06 - 05/07/2004 Số 25.2004 (178) ngày 02/07/2004 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, Tố cáo - Ngày 15/6/2004, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo số 26/2004/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2004. Luật bổ sung thêm thẩm quyền đối với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tổng thanh tra... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 25/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 22/06 - 28/06/2004 Số 24.2004 (177) ngày 25/06/2004 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan - Theo Nghị định số 138/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2004, mức phạt tối đa là 70 triệu đồng đối với các hành vi xuất, nhập khẩu hàng hoá gây hại cho sức khoẻ con người, gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh..., hành vi vi phạm quy định về khai hải quan mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm khi xuất cảnh cũng có thể bị phạt mức tối đa này... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 24/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 15/06 - 21/06/2004 Số 23.2004 (176) ngày 18/06/2004 Chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh - Ngày 10/6/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Nghị định này quy định thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy từ... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 23/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 08/06 - 14/06/2004 Số 22.2004 (175) ngày 11/06/2004 Điều chỉnh giá mua xe ôtô - Theo Quyết định số 105/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 08/6/2004, về việc điều chỉnh mức giá mua xe ôtô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định 122/1999/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định: Điều chỉnh mức giá tối đa mua xe ôtô phục vụ công tác cho các chức danh: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội là 900 triệu đồng/xe... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 22/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 01/06 - 07/06/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 21/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin