Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
TuầnBản tinDiễn giải
Từ 04/04 - 10/04/2004 Số 14.2004 (167) ngày 09/04/2004 Pháp lệnh sửa đổi thuế thu nhập - Ngày 24/3/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11, sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004. Pháp lệnh này bổ sung thêm các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế bao gồm: các khoản thu nhập từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, dịch vụ tin học, tư vấn, đào tạo, đại lý, tiền nhuận bút, hoa hồng môi giới... Xem bản tin
Từ 28/03 - 03/04/2004 Số 13.2004 (166) ngày 02/04/2004 Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài - Ngày 31/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện qui định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo Thông tư này, từ ngày 1/1/2004, các khoản thu nhập hợp pháp mà các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài thu được do tham gia đầu tư vốn dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 13/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 21/03 - 27/03/2004 Số 12.2004 (165) ngày 26/03/2004 Sắp xếp lại nhà đất - Ngày 19/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Tài chính hướng dẫn: các cơ quan hành chính sự nghiệp hiện đang sử dụng trụ sở làm việc quá chật hẹp hoặc không phù hợp với quy hoạch vào yêu cầu công tác thì được kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 12/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 14/03 - 20/03/2004 Số 11.2004 (164) ngày 19/03/2004 Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng vàng - Theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 15/3/2004, về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng vàng thuộc nhóm 7108 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) ch­ưa gia công: dạng bột, dạng khối, thỏi và thanh đúc, dạng tiền tệ... áp dụng mức thuế suất mới là... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 11/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 07/03 - 13/03/2004 So 10.2004 (163) ngay 12/03/2004 Ứng dụng và phát triển phần mềm - Ngày 02/3/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg, phê duyệt Dự án tổng thể Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008. Mục tiêu của dự án nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở (PMNM), góp phần bảo vệ bản quyền tác giả và giảm chi phí mua sắm phần mềm, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin nói chung và Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 10/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 29/02 - 06/03/2004 Số 09.2004 (162) ngày 05/03/2004 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế - Theo Nghị định số 100/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 25/02/2004, cá nhân, tổ chức trốn thuế ngoài việc phải nộp đủ số thuế trốn nộp còn bị phạt tiền tối đa gấp 5 lần số thuế trốn, nhưng không quá 100 triệu đồng. Cơ sở kinh doanh sẽ bị phạt tiền 1 đến 2 lần số thuế trốn nộp khi sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn đã hết hạn sử dụng, hóa đơn của cá nhân, tổ chức khác để bán hàng nhưng không kê khai đầy đủ số thuế phải nộp, sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán, sổ kế toán... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 09/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 22/02 - 28/02/2004 Số 08.2004 (161) ngày 27/02/2004 Phát triển vùng kinh tế trọng điểm - Ngày 18/02/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg, về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ). Theo đó, cơ cấu, bộ máy của Tổ chức gồm: Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng KTTĐ và các Tổ điều phối của các Bộ, ngành và địa phương trong vùng KTTĐ. Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 08/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 15/02 - 21/02/2004 Số 07.2004 (160) ngày 20/02/2004 Thi hành Luật Đất đai 2003 - Theo tinh thần Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra ngày 09/02/2004 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, Thủ tướng chỉ thị cần tập trung thực hiện một số việc trước mắt sau: Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai như Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai, Nghị định về... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 07/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin