Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
Tuần Bản tin Diễn giải
Từ 26/01 - 31/01/2004 Số 04.2004 (157) ngày 30/01/2004 Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Trọng tài thương mại - Ngày 15/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động, lập chi nhánh, văn phòng đại diện Xem bản tin
Từ 12/01 - 18/01/2004 Số 03.2004 (156) ngày 16/01/2004 Hoạt động ôtô vận tải khách liên tỉnh - Theo tinh thần chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg, ban hành ngày 02/01/2004, Thủ tướng chỉ thị một số bộ ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn vận tải hành khách như: Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng phương án chấn chỉnh, lập lại trật tự trong vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trên tuyến quốc lộ 1 từ Hà Nội đến... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 03/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 05/01 - 11/01/2004 Số 02.2004 (155) ngày 09/01/2004 Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Ngày 22/12/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2003/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác (kể cả thu nhập chịu thuế từ... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 02/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 29/12 - 04/01/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 01/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 01.2004 (154) ngày 02/01/2004 Hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp - Ngày 22/12/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (DN). Theo đó, thuế suất thuế thu nhập DN áp dụng đối với cơ sở kinh doanh không phân biệt DN trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài từ 01/01/2004 sẽ là 28%. Thu nhập của hoạt động xổ số kiến thiết cũng... Xem bản tin