Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
TuầnBản tinDiễn giải
Từ 19/09 - 25/09/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 37/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 12/09 - 18/09/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 36/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 36.2004 (189) ngày 17/09/2004 Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính - Theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ban hành ngày 07/9/2004 Chính phủ quy định: việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau: cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc gây thương tích cho người khác, Cần thu thập, xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ để... Xem bản tin
Từ 05/09 - 11/09/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 35/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 35.2004 (188) ngày 10/09/2004 Sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp - Ngày 01/9/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2004/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thông tư này có những điểm sửa đổi, bổ sung như sau: miễn thuế hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho sáu năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ... Xem bản tin
Từ 29/08 - 04/09/2004 Số 34.2004 (187) ngày 03/09/2004 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự - Theo Pháp lệnh mới số 23/2004/PL-UBTVQH11 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 20/8/2004, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có quyền khám người được quy định tại điều 20 như sau: đối với tội phạm ít nghiêm trọng trọng trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 34/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 22/08 - 28/08/2004 Số 33.2004 (186) ngày 27/08/2004 Chính sách phát triển bền vững - Ngày 17/8/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Những lĩnh vực kinh tế cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững gồm:... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 33/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 15/08 - 21/08/2004 Số 32.2004 (185) ngày 20/08/2004 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao - Theo Thông tư 81/2004/TT-BTC ban hành ngày 13/8/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP như sau: thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 32/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 08/08 - 14/08/2004 Số 31.2004 (184) ngày 13/08/2004 Áp dụng thuế suất ưu đãi - Theo Nghị định 152/2004/NĐ-CP ban hành ngày 06/8/2004, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ quy định: áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 31/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 01/08 - 07/08/2004 Số 30.2004 (183) ngày 06/08/2004 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản - Theo Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ban hành ngày 29/7/2004, Chính phủ quy định: tổ chức, cá nhân nếu khai thác khoáng sản (vàng, bạc, platin, đá quý, xạ - hiếm) không phép hoặc giấy phép đã hết hạn... sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng... Mức tiền phạt sẽ dao động từ 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng, nếu không đăng ký kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản với cơ quan có thẩm quyền... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 30/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin