DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)

 Xây dựng (03)

 Y tế-Sức khỏe (06)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (01)

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (02)  UBND tỉnh Cà Mau (01)  UBND tỉnh Phú Thọ (02)  UBND tỉnh Sơn La (02)
 UBND TP. Hồ Chí Minh (01)  UBND tỉnh Hải Dương (05)  UBND tỉnh Quảng Ngãi (02)  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (01)
 UBND tỉnh Bình Dương (01)  UBND TP. Hải Phòng (01)  UBND tỉnh Sóc Trăng (01)

 

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (38/2012/TT-BTC) - Thông tư 38/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/03/2012 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp (Hết hiệu lực từ ngày 15/12/2018).

 

* (97/2018/TT-BTC) - Thông tư 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/10/2018 về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (17/2016/TT-BXD) - Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/06/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (08/2018/TT-BXD) - Thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05/10/2018 về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (14/2016/TT-BXD) - Thông tư 14/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (08/2018/TT-BXD) - Thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05/10/2018 về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.


* (24/2016/TT-BXD) - Thông tư 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày ngày 01/09/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).

 

Như trên

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (3455/QĐ-BYT) - Quyết định 3455/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 16/09/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2011 của Bộ Y tế ban hành Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Hết hiệu lực từ ngày 30/10/2018).

 

* (6556/QĐ-BYT) - Quyết định 6556/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 30/10/2018 ban hành Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 


* (32/2013/TT-BYT) - Thông tư 32/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17/10/2013 về việc hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (28/2018/TT-BYT) - Thông tư 28/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26/10/2018 quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.


* (15/2015/TT-BYT) - Thông tư 15/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (27/2018/TT-BYT) - Thông tư 27/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (4026/QĐ-BYT) - Quyết định 4026/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/10/2010 của Bộ Y tế ban hành Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/11/2018).

 

* (6685/QĐ-BYT) - Quyết định 6685/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 02/11/2018 về việc phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa.


* (296/QĐ-QLD) - Quyết định 296/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ngày 12/06/2014 về việc ban hành Danh mục 582 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/11/2018).

 


* (752/QĐ-QLD) - Quyết định 752/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ngày 01/11/2018 về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung 2.

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (24354/QLD-ĐK) - Công văn 24354/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 12/12/2016 về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 151 đến đợt 155 (Được đính chính từ ngày 31/10/2018).

 

* (20761/QLD-ĐK) - Công văn 20761/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 31/10/2018 về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (06/2014/TT-BVHTTDL) - Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 04/06/2014 quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao (Hết hiệu lực từ ngày 15/12/2018).

 

* (31/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/12/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (5604/QĐ-UBND) - Quyết định 5604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 07/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/11/2018).
 

 

* (6047/QĐ-UBND) - Quyết định 6047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 02/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.


* (2612/QĐ-UBND) - Quyết định 2612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 29/05/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/11/2018).

 


* (6048/QĐ-UBND) - Quyết định 6048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 02/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

 

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (28/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/07/2017 quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 08/11/2018).

 

* (40/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/10/2018 quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (70/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 31/12/2015 ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 11/10/2018 về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 UBND TỈNH CÀ MAU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (60/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hết hiệu lực từ ngày 09/11/2018).
 

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 23/10/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (18/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 01/08/2013 về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 29/10/2018 về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


* (19/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 08/09/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 15/10/2018).

 


* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 02/10/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


* (24/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 21/11/2014 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2018).

 


* (22/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 01/10/2018 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


* (36/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 15/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2018).

 

Như trên

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (18/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 09/08/2018 về việc ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2018).

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 29/10/2018 về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
 

 

 UBND TP. HẢI PHÒNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 1074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ngày 30/05/2005 về việc ban hành Quy định tạm thời việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản trên địa bàn Thành phố sang Sở Xây dựng Hải Phòng quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

* (31/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ngày 25/10/2018 ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn Thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng.

 

 UBND TỈNH PHÚ THỌ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 08/10/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 12/10/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 2429/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.


* (2429/2010/QĐ-UBND) - Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 10/08/2010 về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (152/QĐ-UBND) - Quyết định 152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 07/02/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

* (33/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/10/2018 về việc ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa lưu thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


* (287/QĐ-UBND) - Quyết định 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 09/09/2015 về việc quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (46/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Hết hiệu lực từ ngày 31/10/2018).

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng ngày 16/10/2018 về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

 UBND TỈNH SƠN LA

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 1444/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 01/07/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La (Hết hiệu lực từ ngày 16/11/2018).
 

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 02/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.


* (20/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 12/09/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức độ hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 17/11/2018)

 


* (38/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 02/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (1400/QĐ-UBND) - Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13/07/2009 về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).
 

 

* (56/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 56/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/10/2018 về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.

Số 43.2018 (818) ngày 07/11/2018

 

DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)

 Xây dựng (03)

 Y tế-Sức khỏe (06)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (01)

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (02)  UBND tỉnh Cà Mau (01)  UBND tỉnh Quảng Ngãi (02)  UBND tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế (01)
 UBND TP. Hồ Chí Minh (01)  UBND tỉnh Hải Dương (05)  UBND tỉnh Sóc Trăng (01)  UBND TP.Hải Phòng (01)
 UBND tỉnh Bình Dương (01)  UBND tỉnh Phú Thọ (03)  UBND tỉnh Sơn La (02)

 

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (38/2012/TT-BTC) - Thông tư 38/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/03/2012 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp (Hết hiệu lực từ ngày 15/12/2018).

 

* (97/2018/TT-BTC) - Thông tư 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/10/2018 về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (17/2016/TT-BXD) - Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/06/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (08/2018/TT-BXD) - Thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05/10/2018 về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (14/2016/TT-BXD) - Thông tư 14/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).
 

 

* (08/2018/TT-BXD) - Thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05/10/2018 về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

* (24/2016/TT-BXD) - Thông tư 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày ngày 01/09/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/11/2018).

 

Như trên

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế


* (3455/QĐ-BYT) - Quyết định 3455/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 16/09/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2011 của Bộ Y tế ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Hết hiệu lực từ ngày 30/10/2018).

 


* (6556/QĐ-BYT) - Quyết định 6556/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 30/10/2018 ban hành Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 


* (32/2013/TT-BYT) - Thông tư 32/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17/10/2013 về việc hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (28/2018/TT-BYT) - Thông tư 28/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26/10/2018 quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.


* (15/2015/TT-BYT) - Thông tư 15/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (27/2018/TT-BYT) - Thông tư 27/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (4026/QĐ-BYT) - Quyết định 4026/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/10/2010 của Bộ Y tế ban hành Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/11/2018).

 

* (6685/QĐ-BYT) - Quyết định 6685/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 02/11/2018 về việc phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa.


* (296/QĐ-QLD) - Quyết định 296/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ngày 12/06/2014 về việc ban hành Danh mục 582 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/11/2018).

 


* (752/QĐ-QLD) - Quyết định 752/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược ngày 01/11/2018 về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung 2.

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (24354/QLD-ĐK) - Công văn 24354/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 12/12/2016 về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 151 đến đợt 155 (Được đính chính từ ngày 31/10/2018).

 

* (20761/QLD-ĐK) - Công văn 20761/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 31/10/2018 về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (06/2014/TT-BVHTTDL) - Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 04/06/2014 quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao (Hết hiệu lực từ ngày 15/12/2018).

 

* (31/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/12/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (5604/QĐ-UBND) - Quyết định 5604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 07/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/11/2018).

 

* (6047/QĐ-UBND) - Quyết định 6047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 02/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.


* (2612/QĐ-UBND) - Quyết định 2612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 29/05/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/11/2018).

 


* (6048/QĐ-UBND) - Quyết định 6048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 02/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

 

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (28/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/07/2017 quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 08/11/2018).

 

* (40/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/10/2018 quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (70/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 31/12/2015 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 11/10/2018 về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 UBND TỈNH CÀ MAU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (60/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hết hiệu lực từ ngày 09/11/2018).
 

 

* (29/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 23/10/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (18/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 01/08/2013 về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2018).

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 29/10/2018 về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


* (19/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 08/09/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 15/10/2018).

 


* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 02/10/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


* (24/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 21/11/2014 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2018).

 


* (22/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 01/10/2018 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


* (36/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 15/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa dất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2018).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (18/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 09/08/2018 về việc ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 29/10/2018 về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
 

 

 UBND TỈNH PHÚ THỌ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 08/10/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

* (26/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 12/10/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 2429/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.


* (2429/2010/QĐ-UBND) - Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 10/08/2010 về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

 

Như trên


* (2429/2010/QĐ-UBND) - Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 10/08/2010 về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ (Hết hiệu lực từ ngày 19/10/2018).

 


* (25/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 08/10/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
 

 

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (152/QĐ-UBND) - Quyết định 152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 07/02/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

* (33/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/10/2018 về việc ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa lưu thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


* (287/QĐ-UBND) - Quyết định 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 09/09/2015 về việc quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (46/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Hết hiệu lực từ ngày 31/10/2018).

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng ngày 16/10/2018 về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

 UBND TỈNH SƠN LA

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 1444/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 01/07/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La (Hết hiệu lực từ ngày 16/11/2018).
 

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 02/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.


* (20/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 12/09/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức độ hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 17/11/2018)

 


* (38/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 02/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

 UBND TỈNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (1400/QĐ-UBND) - Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13/07/2009 về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).
 

 

* (56/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 56/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/10/2018 về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước.

 

 UBND TP.HẢI PHÒNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 1074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ngày 30/05/2005 về việc ban hành Quy định tạm thời việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản trên địa bàn Thành phố sang Sở Xây dựng Hải Phòng quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2018).

 

* (31/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ngày 25/10/2018 ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn Thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.