Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 26/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Thông tư 132/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC ngày 29/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ
Thông tư 05/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ (Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020) Như trên
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Thông tư 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (Được đính chính từ ngày 01/01/2020) Quyết định 2669/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Thông tư 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
Y tế-Sức khỏe
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Công văn 511/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành
Quyết định 433/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 367 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 94 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 164/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 326 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 653/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 748/11/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 17 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 456/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 22 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 241/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 401 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 82/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 213 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 89 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 651/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 47 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 748/12/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 412/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Doanh nghiệp
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 224/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
Thông tư 227/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 228/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
Thông tư 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 229/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 105/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Chứng khoán
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 224/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
Thông tư 227/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 228/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
Thông tư 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 229/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 105/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thực phẩm-Dược phẩm
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Công văn 511/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành
Quyết định 433/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 367 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 94 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 164/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 326 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 653/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 748/11/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 17 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 456/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 22 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 241/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 401 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 82/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 213 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 89 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 651/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 47 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 748/12/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Quyết định 412/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98 (Được đính chính từ ngày 14/01/2020) Như trên
Tài nguyên-Môi trường
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Thông tư 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 30/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 26/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Thông tư 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 2894/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2020) Quyết định 151/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 4413/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực trồng trọt (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2020) Như trên
Văn bản bị đình chỉ một phần Văn bản thay thế
Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Bị đình chỉ một phần từ ngày 20/01/2020) Nghị định 12/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách "Những bông hoa đẹp Thành phố Hà Nội” (Hết hiệu lực từ ngày 24/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách "Những bông hoa đẹp" Thành phố Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 1105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/01/2020) Quyết định 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 2142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/01/2020) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.