Tin bài liên quan của Thông tư 98/2021/TT-BCA

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (03/12/2021) 03/12/2021

Hôm nay - ngày 03/12/2021, Thông tư 98/2021/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân chính thức có hiệu lực thi hành.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao