Tin bài liên quan của Thông tư 96/2015/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa có phải đóng thuế TNCN và BHXH? 12/12/2021

Khi nắm rõ quy định phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa có phải đóng thuế TNCN và BHXH hay không sẽ giúp kế toán vận dụng đúng quy định vào đơn vị mình. Bên cạnh đó, người lao động cũng biết quy định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Chi phí hợp lý là gì? Điều kiện trở thành chi phí hợp lý 08/10/2021

Việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp rất quan trọng vì giúp giảm thuế phải nộp, đồng thời là một tiêu chí đánh giá kế toán giỏi trong việc áp dụng pháp luật. Vậy, chi phí hợp lý là gì, điều kiện chi phí hợp lý được quy định thế nào?

Chi nhánh công ty nước ngoài có phải nộp thuế TNDN không? 07/10/2021

Chi nhánh công ty nước ngoài có nghĩa vụ thực hiện chế độ thuế, kế toán theo quy định của Việt Nam. Theo đó, chi nhánh công ty nước ngoài có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?

Thuế nhà thầu có được khấu trừ không? 27/08/2021

Nhà thầu nước ngoài là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định khi kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cần biết: 7 khoản bị khống chế về thuế 09/10/2020

Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân có quy định những khoản bị khống chế về thuế. Nếu vượt mức quy định thì doanh nghiệp phải nộp thuế mà không được trừ.

Nhiều ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp công nghệ thông tin 22/04/2020

Công nghệ thông tin là một trong những ngành được ưu tiên phát triển. Cụ thể hóa chủ trương đó là nhiều chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 22/12/2019

Trong những tháng đầu năm 2020 là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2019. Để biết rõ thời hạn quyết toán, số thuế phải nộp, hồ sơ quyết toán,… hãy xem hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp dưới đây.

37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 30/09/2019

Khi tính thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi nếu có đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí phúc lợi cho nhân viên được trừ khi tính thuế 09/09/2019

Một trong những điều mà doanh nghiệp quan tâm nhất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là được trừ những khoản chi nào. Dưới đây là chi phí phúc lợi cho nhân viên được trừ khi tính thuế.

Tài sản cố định không sử dụng có được trích khấu hao? 16/05/2019

Chi phí khấu hao tài sản có thể được trừ khi tính thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, tài sản cố định không sử dụng có được trích khấu hao và có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không hãy tìm hiểu theo quy định dưới đây.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong doanh nghiệp tư nhân 26/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty hợp danh 25/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty TNHH một thành viên 24/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty cổ phần 23/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Những điều cần biết về hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân 06/03/2019

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với những nội dung và yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty hợp danh 06/03/2019

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với những nội dung và yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên 06/03/2019

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với những nội dung và yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 06/03/2019

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với những nội dung và yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty cổ phần 28/02/2019

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với những nội dung và yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao