Tin bài liên quan của Thông tư 75/2020/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Giảm phí thẩm định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 13/08/2020

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Tài chính nêu tại Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao