Tin bài liên quan của Thông tư 73/2021/TT-BCA

Lọc bài viết theo:

Chính thức áp dụng mẫu hộ chiếu gắn chip mới từ hôm nay (14/8/2021) 14/08/2021

Ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan được áp dụng từ ngày hôm nay.

Hộ chiếu cấp trước 2022 được dùng đến khi hết hạn 05/07/2021

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Công an ban hành tại Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Bộ Công an ban hành mẫu hộ chiếu gắn chip điện tử 04/07/2021

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao