Tin bài liên quan của Thông tư47/2015/TT-BLĐTBXH

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn đăng ký nội quy lao động trong doanh nghiệp tư nhân 10/07/2019

Nội dung chính của nội quy lao động bao gồm những gì? Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ thông báo nội quy lao động được quy định như thế nào? Cần phải lưu ý những gì khi xây dựng và thông báo nội quy lao động?

Thủ tục đăng ký nội quy lao động trong công ty hợp danh 09/07/2019

Nội dung chính của nội quy lao động bao gồm những gì? Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ thông báo nội quy lao động được quy định như thế nào? Cần phải lưu ý những gì khi xây dựng và thông báo nội quy lao động?

Trình tự đăng ký nội quy lao động trong công ty TNHH một thành viên 09/07/2019

Nội dung chính của nội quy lao động bao gồm những gì? Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ thông báo nội quy lao động được quy định như thế nào? Cần phải lưu ý những gì khi xây dựng và thông báo nội quy lao động?

Xây dựng và thông báo nội quy lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 09/07/2019

Nội dung chính của nội quy lao động bao gồm những gì? Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ thông báo nội quy lao động được quy định như thế nào? Cần phải lưu ý những gì khi xây dựng và thông báo nội quy lao động?

Quy trình xử lý kỷ luật người lao động trong doanh nghiệp tư nhân 06/05/2019

Kỷ luật lao động là một loạt các biện pháp mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy tắc lao động, tùy theo mức độ vi phạm.

Những điều cần biết về xử lý kỷ luật người lao động trong công ty hợp danh 04/05/2019

Kỷ luật lao động là một loạt các biện pháp mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy tắc lao động, tùy theo mức độ vi phạm.

Hướng dẫn xử lý kỷ luật người lao động trong công ty TNHH một thành viên 04/05/2019

Kỷ luật lao động là một loạt các biện pháp mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy tắc lao động, tùy theo mức độ vi phạm.

Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 04/05/2019

Kỷ luật lao động là một loạt các biện pháp mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy tắc lao động, tùy theo mức độ vi phạm.

Sa thải người lao động đúng luật trong doanh nghiệp tư nhân 04/05/2019

Sa thải là gì? Trường hợp nào được sa thải người lao động? Thời hiệu sa thải là bao lâu? Nguyên tắc, trình tự sa thải người lao động như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để sa thải người lao động đúng luật?

Sa thải người lao động đúng luật trong công ty hợp danh 04/05/2019

Sa thải là gì? Trường hợp nào được sa thải người lao động? Thời hiệu sa thải là bao lâu? Nguyên tắc, trình tự sa thải người lao động như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để sa thải người lao động đúng luật?

Hướng dẫn sa thải người lao động đúng luật trong công ty TNHH một thành viên 03/05/2019

Sa thải là gì? Trường hợp nào được sa thải người lao động? Thời hiệu sa thải là bao lâu? Nguyên tắc, trình tự sa thải người lao động như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để sa thải người lao động đúng luật?

Thủ tục sa thải người lao động đúng luật trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 03/05/2019

Sa thải là gì? Trường hợp nào được sa thải người lao động? Thời hiệu sa thải là bao lâu? Nguyên tắc, trình tự sa thải người lao động như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để sa thải người lao động đúng luật?

Chi tiết quy trình sa thải hợp pháp trong công ty cổ phần 03/05/2019

Người lao động, doanh nghiệp cần hiểu rất rõ được quy trình sa thải hợp pháp trong công ty cổ phần để bảo vệ quyền lợi và tránh những tranh chấp không đáng có.