Tin liên quan của Thông tư 37/2010/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN 2023: Thời điểm cấp và thủ tục nộp 15/02/2023

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho cá nhân ghi nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Và để tìm hiểu thêm thông tin về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong doanh nghiệp tư nhân 11/09/2019

Doanh nghiệp trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ với cơ quan thuế dù phát sinh hay không phát sinh sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong công ty hợp danh 10/09/2019

Doanh nghiệp trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ với cơ quan thuế dù phát sinh hay không phát sinh sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong công ty TNHH một thành viên 10/09/2019

Doanh nghiệp trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ với cơ quan thuế dù phát sinh hay không phát sinh sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 10/09/2019

Doanh nghiệp trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ với cơ quan thuế dù phát sinh hay không phát sinh sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong công ty cổ phần 10/09/2019

Doanh nghiệp trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ với cơ quan thuế dù phát sinh hay không phát sinh sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Chi tiết cách tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân 09/09/2019

Khi nào doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Doanh nghiệp có thể tự in chứng từ được không? Điều kiện và trình tự, thành phần hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in được quy định như thế nào?

Quy trình tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh 08/09/2019

Khi nào doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Doanh nghiệp có thể tự in chứng từ được không? Điều kiện và trình tự, thành phần hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in được quy định như thế nào?

Thủ tục tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH một thành viên 07/09/2019

Khi nào doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Doanh nghiệp có thể tự in chứng từ được không? Điều kiện và trình tự, thành phần hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in được quy định như thế nào?

Tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 06/09/2019

Khi nào doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Doanh nghiệp có thể tự in chứng từ được không? Điều kiện và trình tự, thành phần hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in được quy định như thế nào?

Hướng dẫn tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty cổ phần 06/09/2019

Khi nào doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Doanh nghiệp có thể tự in chứng từ được không? Điều kiện và trình tự, thành phần hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in được quy định như thế nào?