Tin bài liên quan của Thông tư 302/2016/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Thuế môn bài 2022: Mức nộp bao nhiêu? Hạn nộp thế nào? 06/01/2022

Thuế môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh. Mức nộp thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt buộc, trừ trường hợp được miễn.

Khai, nộp lệ phí môn bài trong doanh nghiệp tư nhân 25/12/2018

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Khai, nộp lệ phí môn bài trong công ty hợp danh 25/12/2018

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Khai, nộp lệ phí môn bài trong công ty TNHH một thành viên 24/12/2018

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Khai, nộp lệ phí môn bài trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 24/12/2018

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Khai, nộp lệ phí môn bài trong công ty cổ phần 24/12/2018

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao