Tin liên quan của Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH

Lọc bài viết theo:

Mức bồi thường bệnh nghề nghiệp dành cho người lao động 11/07/2022

Khi mắc phải bệnh nghề nghiệp, ngoài việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động còn được doanh nghiệp bồi thường về vật chất. Vậy mức bồi thường bệnh nghề nghiệp mà doanh nghiệp phải trả là bao nhiêu?

Nghỉ làm do bị tai nạn lao động được trả lương như thế nào? 02/06/2022

Nếu không may bị tai nạn lao động, người lao động sẽ phải nghỉ làm một thời gian để điều trị, phục hồi sức khỏe. Vậy trong thời gian nghỉ làm điều trị, người lao động có được trả lương không?

Infographic: 5 khoản tiền bạn sẽ bị mất nếu không đóng BHXH 27/04/2022

Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa là quyền lợi cũng đồng thời là trách nhiệm của mỗi người dân. Do đó, nếu không đóng BHXH, người dân có thể bị mất 05 khoản tiền dưới đây:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/3/2022) 01/03/2022

Hôm nay - ngày 01/3/2022, rất nhiều chính sách mới đáng chú ý liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, kinh doanh bất động sản và bảo hiểm xã hội sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực tháng 3/2022 25/02/2022

Tháng 3 tới là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt các Thông tư liên quan đến chính sách về lao động, tiền lương. Dưới đây là tổng hợp những quy định mới đáng chú ý nhất.

Đã có Thông tư mới hướng dẫn chế độ với NLĐ bị tai nạn lao động 27/01/2022

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.