Tin bài liên quan của Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

Lọc bài viết theo:

Từ 20/10/2020, học sinh tiểu học được tổ chức làm việc nhóm 06/10/2020

Từ ngày 20/10/2020, Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT sẽ chính thức có hiệu lực.

Từ 20/10/2020, giáo viên cấp 1 không được chỉ định lớp trưởng 05/10/2020

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.

6 quy định mới có hiệu lực tháng 10/2020 giáo viên cần biết 29/09/2020

Tháng 10/2020, nhiều quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, đặc biệt kể đến Thông tư 24/2020, Thông tư 27/2020 và Thông tư 28/2020. Ba Thông tư này sẽ được đưa vào thực hiện trong tháng 10/2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý mà giáo viên cần biết.

Từ 20/10/2020, giáo viên có được bắt học sinh chép phạt? 23/09/2020

Chép phạt - một hình thức kỷ luật phổ biến đối với các học sinh hiện nay, nhưng liệu có được công nhận trong các quy định mới về kỷ luật học sinh.

Từ 20/10, thay Giáo án của giáo viên tiểu học bằng Kế hoạch bài dạy 21/09/2020

Theo Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT thì từ ngày 20/10/2020, các loại sổ của giáo viên cũng có sự thay đổi.

Giáo viên chủ nhiệm được phép cho học sinh nghỉ 3 ngày liên tục 21/09/2020

Nội dung đáng chú ý này được nêu tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 quy định Điều lệ Trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học cần biết 7 quy định mới này trước 20/10/2020 18/09/2020

Ngày 20/10/2020 sắp tới là thời điểm có hiệu lực của 02 Thông tư quan trọng liên quan đến giáo viên tiểu học, gồm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học.

Từ 20/10, giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn 18/09/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học mới tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 14/9/2020 đề cập đến nhiều quyền lợi của giáo viên tiểu học.

Học sinh tiểu học được rút ngắn thời gian học từ 20/10/2020 15/09/2020

Tại Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định một số điểm mới trong quyền của học sinh tiểu học.

Giáo viên tiểu học không còn bị cấm dùng di động khi đang dạy 14/09/2020

Điều lệ mới của trường Tiểu học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/9/2020 tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 20/10/2020.

Mới: Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp 14/09/2020

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học, có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học mới 14/09/2020

Điều lệ Trường tiểu học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020, có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao