Tin bài liên quan của Thông tư 23/2021/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Mẫu tem điện tử cho rượu và thuốc lá từ 15/5/2021 09/04/2021

Ngày 30/03/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Từ 01/7/2022, thuốc lá, rượu nhập khẩu sẽ phải dán tem điện tử 07/04/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao