Tin bài liên quan của Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH

Lọc bài viết theo:

Tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 2021 06/02/2021

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mới: Đã có mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH 2021 04/02/2021

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2021.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao