Tin bài liên quan của Thông tư 22/2020/TT-BCT

Lọc bài viết theo:

Trình tự “cắt điện” nếu bên mua không thanh toán tiền điện 11/09/2020

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 22/TT-BCT về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, có hiệu lực từ ngày 30/10/2020.

Bộ Công Thương: Cắt điện phải báo trước ít nhất 05 ngày 11/09/2020

Quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện vừa được Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư 22/TT-BCT ngày 09/9/2020 mới đây.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao